Er du en af dem, som bor i en etværelses lejlighed midt i Gellerupparken eller Toveshøj? Eller bor du i en fireværelses med plads til hele familien? Uanset hvordan, er du stadig en del af blokken, en del af bydelen, en del af Aarhus, en del af Danmark og en del af vores fælles verden.
Forhåbentligt mærker du også, at der altid er en hjælpende hånd og en venlig sjæl i nærheden blandt dine naboer. Vores bydel er navnlig kendt for to ting: Dels den store hjælpsomhed, som mange tilflyttere overraskes over, – og dels den store mangfoldighed med 80 af verdens nationaliteter repræsenteret på godt en km2 her i det vestlige Aarhus.
I det daglige kan man godt glemme, at vi i Danmark er en del af noget større, og at hvad vi gør lokalt har betydning globalt. Men på ét felt er der sket en positiv udvikling. Nemlig i forhold til den forurening vi i Europa påfører naturen i hele verden.Det er besluttet, at vi i hele EU skal genbruge 50 % af alt affald. Netop nu er Aarhus i gang med forbedringen, og hver blok har fået containere til det affald, der kan omdannes til nye ting uden at ødelægge naturen andre steder i verden.
Produktion af nyt metal, glas og plastik, forurener langt mere, end hvis man smelter det gamle om. Metal og glas kan heller ikke brændes af, men ender i naturen som forurening, hvis det ikke bliver genbrugt.
Blokambassadørerne vil derfor ringe på alle døre i opgangene og på forskellige sprog fortælle om de nye måder at sortere på. Vi ønsker, at du også beslutter, hvordan du i din egen lejlighed kan organisere at sortere i tre dele, nemlig

  • Papir og pap (til genbrug)
  • Metal, hård plastik og glas (til genbrug)
  • Madaffald, beskidt affald og blød plastik til afbrænding

Gør det ikke kun for din skyld, men for vores alles skyld.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.