Integration og aktivt medborgerskab er på dagsordenen, når AarhuSomali traditionen tro holder vælgermøde forud for kommunalvalget. Mødet holdes i aften torsdag d. 16. november kl. 19-21 i Foreningernes Hus.
Vælgermødet er et led i AarhuSomalis indsats for at få så mange som muligt til at stemme, heddet det i en pressemeddelelse.
Følgende partier er inviteret: Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, De Radikale og SF.
Det overordnede emne for vælgermødet er integration og aktivt medborgerskab:
Beskæftigelse:
AarhuSomali har arbejdet med dette gennem længere tid, senest i samarbejde med Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune, med to projekter:
Dels et projekt om iværksætteri, der har ført til nye tiltag i kommunens beskæftigelsesafdeling, og dels et projekt mht. større netværk og jobskabelse for højtuddannede med somalisk baggrund.
Familie- og unge-udfordringer:
Mange familier med somalisk baggrund har udfordringer udover det beskæftigelsesmæssige, nogle af dem drejer sig om generationsforskelle i forhold til unge, der er opvokset i det danske samfund. AarhuSomali har overfor kommunen flere gange udtrykt stor bekymring for udfordringer vedrørende somaliske unge i nogle bydele i Aarhus, og AarhuSomali har desuden engageret sig kraftigt mht. de unge, i projektet De Blå Stjerner, som er skabt i samarbejde med Aarhus Kommune.
Ulighed og stigende fattigdom:
Grundlaget for forsørgelse er blevet mærkbart beskåret med lavere ydelser samt strammere regler for kontanthjælp og andet. Dette har stor betydning for en del familier, som har store problemer i dagligdagen, hvilket i høj grad går ud over børnene.
Stem på positive partier
AarhuSomali opfordrer alle, også minoritetsgrupper, til at stemme ved valget. Samtidig udtrykker vi stor bekymring mht. de politiske partier, som de seneste år har modarbejdet integrationen i Aarhus.
Eksempler: Nej til at opføre den store fælles moské. Forbud mod kvindesvømning i Gellerupbadet.
AarhuSomali kan ikke anbefale, at man stemmer på partier, der modarbejdet integration. Vi anbefaler at stemme på partier, der gavner integration og aktivt medborgerskab.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.