Hanne Marklund, der sammen med Faisal Mohamed organiserede de fire jobcafeer i Gellerup, er rigtig godt tilfreds efter forsøget. 
"Vi er godt tilfredse, for der kom omkring 200 til cafeerne. Nu skal vi evaluere forsøget, men jeg synes da, at der er noget at gå videre med," siger Hanne Marklund, der er udviklingskonsulent i beskæftigelsesforvaltningen.
Forsøget med JobOp gik ud på at se, hvordan kommunens jobcenter kan være mere tilgængelig for jobsøgende i Gellerup-området, og gerne i samarbejde med f.eks. de boligsociale indsatser.
JobOp-Cafeerne blev holdt fire steder med fire forskellige målgrupper, og efter en ikke så velbesøgt debut-dag kom der gang i interessen. Hanne Marklund og Faisal Mohamed har gjort besøgstallet op:

  • Skånejob 17 personer
  • Fritidsjob 40 personer
  • Byggejob 60+ personer
  • ‘Kvinder Kan’ 70+ personer

Mange kom i håb om at få konkrete jobs, men for jobcentret handlede det mere om at få kontakt til jobsøgende, som man ellers ikke har så meget kontakt med. Specielt var hun glad for, at rigtig mange kvinder er interesseret i at søge jobs.
"Med hensyn til konkrete jobs har vi i hvert fald vist en del en vej hen til jobs. I Byggejob-cafeen (billedet herover) var der to-tre, som vi fik vist hen tæt på konkrete jobs."
Projektleder for BygOp, Anette Nitschke, kan bekræfte succesen – konkret var der endda over 10, som er interesserede og kommer til samtaler om jobs.
Inden for en uge vil Jobcenter Aarhus og beskæftigelsesforvaltningen evaluere forsøget – og derefter beslutte, om der fremover skal være en lignende, men fast, indsats i Gellerup.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.