Naboerne i opgangene har fået en god snak og klar information, når blokambassadørerne har ringet på.
Et af blokambassadørernes initiativer har været en række opgangsmøder, hvor naboerne i opgangen bliver inviteret til et fælles møde ved siden af deres postkasser indenfor indgangsdøren. Her bliver der forklaret om bl.a. energispareråd på flere sprog ud fra billeder på store plakater, og folk får brochurer med hjem på deres modersmål om emnet.
Birthe Kvist fra Lenesvej fortæller om et af opgangsmøderne:
”Det var så hyggeligt med pigerne i opgangen. Man fik sagt dav til nogle naboer, som man ikke møder så tit i opgangen. Blokambassadørerne havde en fin planche med, der viser hvor meget der kan spares på tingene, og det var meget informativt. Der var dækket op på et bord med kaffe og te, og det gav en rigtig god stemning.” Mødet sluttede med, at naboerne blev spurgt, hvad de havde fået ud af det. Her var et af svarene: ”Nu bliver det nok til mere end bare et hej, når vi naboer mødes på trappen.” Ud over, at mødet var hyggeligt, har Birthe også siden oplevet at få penge tilbage i den årlige varme-, vand- og el-opgørelse.
6500 samtaler
De sidste år har blokambassadørerne haft mere end 6500 samtaler med beboere i Gellerup & Toveshøj. Dette tæller først og fremmest opgangsmøder og velkomstbesøg hos nye beboere.
Center for Boligsocial Udvikling har undersøgt effekten af velkomstbesøg i et boligområde og konkluderet, at indflyttere, der har fået et besøg af en ambassadør, har 32 % større glæde ved at bo i boligområdet.
Ifølge forskerne fra CFBU tyder resultaterne på, at velkomstbesøgene har samme effekt på tilflytternes tryghed.
Fortsætter på Toveshøj
I 2018 fortsætter en del af blokambassadørerne i Toveshøj, hvor afdelingsbestyrelsen har afsat penge til et år mere med blokambassadørernes informative dialog med andre beboere for at give klar information og styrke det fælles ansvar for området.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.