Mange har gemt sig bag gardinerne og har haft frygtelige nætter. Andre har benyttet sig af mere aktive strategier for at kunne leve med traumerne. Men fælles for de fleste med PTSD (Posttraumatisk Stresssyndrom) er, at de har svært ved at tale om, hvordan de har det.
Louise Mejnertz har nu i snart to år arbejdet i Gellerup med at udbrede kendskabet til PTSD og at gøre det mindre tabu-belagt at tale om det. Hun arbejder i Dignity – Dansk Institut mod Tortur – og i øjeblikket har hun hjælp af psykolog Michelle Lind Kappel, der har stor erfaring med PTSD fra sit arbejde på PTSDklinikken i Aarhus (Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri).
Dignity-projektet i Gellerup slutter til maj, og rigtig mange mennesker har været og er involveret i det: fagpersoner, frivillige, familier og andre aktive borgere i Gellerup-Toveshøj. De får vigtig viden om PTSD og om, hvordan de kan støtte stressramte, som der er relativt mange af i Gellerup. Naboer og andre vil ofte gerne hjælpe, men ved ikke altid hvordan.
Hvorfor Gellerup?
Louise Mejnertz fortæller:
”Vi er blevet spurgt, hvorfor vi ikke laver disse forløb med nytilkomne flygtninge, men i Gellerup, hvor mennesker med flygtningebaggrund har boet i mange år. Det skyldes blandt andet, at mange først kommer i behandling efter en årrække. De kan have haft et arbejde, et familieliv og så videre i flere år, men hvis de bliver udsat for ny stress eller nye belastende oplevelser, kan det ske, at korthuset vælter.”
De to Dignity-medarbejdere understreger, at det at være ramt af PTSD ikke er en statisk tilstand – behandling er mulig og et godt socialt netværk kan være helbredende. Og selvom man er påvirket af sin fortid, kan man have mange gode ressourcer.
Michelle Lind Kappel: ”Der er flere faktorer, der kan beskytte mod udvikling af PTSD: den vigtigste er netværket, for det hjælper at have gode mennesker omkring sig. En anden vigtig faktor er, at de sociale forhold skal være i orden, altså, at de økonomiske og andre basale behov er dækket.”
At beskytte sig selv
Louise og Michelle har holdt en række oplæg og møder med Gellerups netværk og fagpersoner. Ikke mindst med bydelsmødrene, som kender de PTSD-ramte og nogle gange også kender til stress på egen krop.
”Bydelsmødrene er gode til at fortælle om, hvordan man kan beskytte sig selv, hvis man er ved at få det dårligt. En tur til stranden – hygge på sofaen – en god film – børnefri tid – kreative udfoldelser – sluk telefonen – læse i Koranen – det virker for flere af dem,” siger Michelle.
Netværket skal fortsætte
Når Dignity-projektet stopper i Gellerup til maj, håber Louise Mejnertz, at det er blevet nemmere at tale om og med stressramte, og at den viden, der er opsamlet i projektet, kan føres videre. Netværksopbygningen er i gang, og lederkollegiet i Gellerupmodellen (ledere i kommune, boligforening mv.) skal nu tage stilling til, hvordan det professionelle netværk skal fortsætte.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.