Hjælp til uddannelse og beskæftigelse kommer til at fylde mest i den nye boligsociale helhedsplan for Gellerup og Toveshøj. Planen til cirka 40 millioner kroner skal først og fremmest hjælpe områdets udsatte borgere.

Der var glade smil og opadvendte tommelfingre i Gellerup i sidste uge: En ny boligsocial plan er så godt som færdig og bliver i de kommende måneder sendt til godkendelse hos de aktører, der også skal bidrage med finansieringen af planen.

Landsbyggefonden ventes at ville levere cirka 30 mio. kr., mens de resterende 10 mio. kr. betales af Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening i fællesskab.

Hovedoverskriften: Tryghed og social arv
Boligsocial chef Jesper Kurdahl Larsen gav forleden på Samvirkets kvartalsmøde et overblik over planens hovedelementer, der har overskriften ”Tryghed og social arv”.

En af de store udfordringer er, at børn og unge fra Gellerup og Toveshøj generelt klarer sig dårligere end børn andre steder i Aarhus, både når det gælder skolegang og uddannelse, og når det handler om trivsel i almindelighed.

For en del børn begynder problemerne allerede, før de kommer i skole. Undersøgelser viser, at mange af de børn, som ikke består sprogscreeningen i treårsalderen, fortsætter med at være bagud i resten af deres skoletid. En del af den boligsociale indsats handler om at hjælpe forældrene til at hjælpe deres børn.

Indsats over for socialt udsatte
Dernæst skal planen sætte ind med støtte til de mange socialt udsatte, der findes i Gellerup-området. Statistikken viser, at mange beboere har en indtægt langt under gennemsnittet og samtidig slås med en række andre sociale problemer.

Blandt andet vil der fortsat være penge til beboerrådgivningen i Gellerup og Toveshøj, og Verdenshaverne vil også fortsat få støtte. Det samme gælder Samvirket, hvis økonomiske støtte dog bliver reduceret.

Jobcenter rykkes til Gellerup

Som nævnt vil den største indsats blive lagt i at sikre, at flere unge kommer i gang med en uddannelse, og at beskæftigelsen også stiger i området.

Der bliver etableret et decideret ungdomshus, hvor den nuværende lektiehjælp kan styrkes yderligere. Desuden bliver der blandt andet en styrket indsats for at hjælpe unge i gang med fritidsjob.

I samarbejde med beskæftigelsesforvaltningen flyttes et jobcenter med fem-seks medarbejdere til Gellerup. Heraf vil de tre medarbejdere blive finansieret af den nye helhedsplan. Desuden vil én medarbejder få fokus på at styrke iværksætteri i området, blandt andet ved at støtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder.

I planens tredje spor, familien, bliver der i de kommende fire år en særlig indsats over for fædrene.  

Sandsynlig start efter sommerferien
Midt i april skal planen forelægges afdelingsbestyrelserne i Gellerup og Toveshøj, og i maj skal den godkendes af Aarhus Kommune. Endelig skal planen have endeligt grønt lys fra Landsbyggefonden.

Jesper Kurdahl Larsen håber, at arbejdet kan gå i gang straks efter sommerferien, blandt andet med ansættelse af nye medarbejdere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.