Lykkeskolen har kun haft 14 dage til at svare på alle anklagepunkter i rapporten fra ”Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (fra nu af kaldet STUK). Hvis skolen ikke får længere tid til at forklare sig, må skolen lukke fra 1. juli.

Skolen har sendt et svar på den 32 sider lange rapport, som også ligger på skolens Facebookside.

Tilsyn efter dokumentar på TV2
Sagen går tilbage til 28. april 2017, hvor Lykkeskolen af Undervisningsministeriet (UVM) blev udtaget til ”tematisk tilsyn” med særligt fokus på kravet om frihed og folkestyre i Friskoleloven. Blandt andet ville man se på kønsligestilling på skolen.
Ministeriet lægger ikke skjul på, at dokumentaren ”Moskeerne bag sløret”, der blev sendt på TV2 i marts 2016, har haft en afgørende betydning for, at Lykkeskolen er kommet i søgelyset.  To af skolens ansatte medvirkede og kom blandt andet med kontroversielle udtalelser i Fredens Moskés såkaldte sharia-råd.


”Det er meget vigtigt for mig, at Lykkeskolen er en del af det danske fællesskab."-  Ahmad Moussa.

Uanmeldte besøg
UVM kom i løbet af 2017 på en række uanmeldte besøg på skolen, hvor de observerede og noterede. Blandt andet havde de fokus på skolens koran-undervisning, hvor underviseren kun talte arabisk, men observatørerne har også noteret, om eleverne i klasserne og deltagerne i forældre- og personalemøder sad blandet.
7. november 2017 blev skolen sat under skærpet tilsyn med en forventet afklaring tre måneder senere. Desuden blev STUK´s afgørelse herefter yderligere forsinket i 10 uger.

Blandt andet beklager skolen, at UVM har afvist aktindsigt i alle interne notater, som skolen ellers mener, at man burde have adgang til ud fra reglerne om "partshøring". Skolen har klaget over dette, men frygter, det kan være for sent, da afgørelsen om skolens tilskud formentlig falder i løbet af få dage.

De konkrete anklagepunkter

Her følger en kort gennemgang af de enkelte anklagepunkter:

Lykkeskolen har bevidst nedprioriteret de praktisk-musiske fag.
Skolens svar: Efter et almindeligt UVM-tilsyn i 2010 skete en betydelig opprioritering af området. Vi er åbne for at gøre det bedre, men det skal nødvendigvis diskuteres konkret.

STUK mener, at der er tvivl, om skolen lever op til kravet om ”frihed og folkestyre” i Friskoleloven.
Lykkeskolen svarer, at der intet grundlag er for at rejse denne tvivl. De hæfter sig ved, at der slet ikke nævnes observationer, der bekræfter det demokratiske sindelag. Ledelsen understreger desuden, at der aldrig har været kønsopdelt undervisning på skolen.

STUK mener, at skolen har overtrådt kravet om, at undervisningssproget skal være dansk.

Lykkeskolen bestrider, at der er ansatte lærere, som ikke taler dansk. Der er dog en undtagelse: En syrisk flygtning som efter aftale med Skanderborg Kommune er ansat på skolen i løntilskud.

Endelig skriver Lykkeskolens ledelse
”Dernæst er skolen aldrig blevet koblet til nogen form for radikalisering eller kriminalitet (på trods af, at man kunne få det indtryk af UVMs foreløbige rapport). Og at vi har medborgerskab på skemaet som "Orientering" for at styrke integrationen.”

”Der er heller ingen omtale, af de udelukkende positive tilsynsrapporter fra begge skolens tilsynsførende. De er begge udpeget af Aarhus Kommune (den sidste for ganske nylig), så derfor er der intet grundlag for at anfægte deres upartiskhed.”

Skoleleder Ahmad Moussa siger som en generel kommentar:

”Det er meget vigtigt for mig, at Lykkeskolen er en del af det danske fællesskab. Vi ønsker kun, at ministeriet vil fortælle os, hvilke krav vi skal leve op til. Så vil vi efterleve det.”

Et politisk pres
Formanden for Dansk Friskoleforening, Peter Bendix Pedersen, siger, at STUK generelt gør et godt stykke arbejde, og at der ingen grund er til at betvivle styrelsens indsats.

”STUK er vores garant for, at vi lever op til Friskoleloven, og hverken vi eller andre skal blande os i den dømmende magt, som STUK er i denne sag. Men vi skal selvfølgelig være kritiske over for, om grundlaget for afgørelserne er i orden,” siger han.
Han opfordrer styrelsen til at give tilstrækkeligt med tid til at få bragt uklarheder ud af verden og få hørt alle argumenter i sagen, før man træffer en afgørelse.

Ud over Lykkeskolen er også DIA Privatskole i København i en situation, der ligner Lykkeskolens.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.