En ny undersøgelse dræber myten om, at det er dem med anden etnisk baggrund som er den mest svage gruppe i de udsatte boligområder.
I 2016 boede der 46% etniske danskere i udsatte boligområder områder mod 49% med anden etnisk oprindelse. Derfor husker en ny undersøgelse os på, at man ikke skal glemme den danske gruppe i debatten.
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har sammen med Rambøll foretaget denne undersøgelse, som tydeligt viser, at selvom de etniske minoriteter er dem som er overrepræsenterede i de udsatte boligområder, er det ikke dem, som har sværest ved at få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.
”I de udsatte boligområder er de 16-24 årige unge med dansk oprindelse mindre uddannede end unge med anden etnisk baggrund. Over en tredjedel af de unge med dansk baggrund har kun gået i folkeskolen, mens flere af de unge med anden etnisk oprindelse går i gymnasiet eller har fået en studentereksamen”, skriver Ugebrevet A4.
De unge med anden etnisk baggrund har samme uddannelsesniveau som dem der bor udenfor de udsatte boligområder, mens de etnisk danske unge i de udsatte boligområder er klart mindre uddannede end andre danske unge.
Dem som ikke har en uddannelse eller et arbejde har en stor risiko for aldrig at kunne få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor ses denne gruppe som en særlig udsat gruppe.
Etnisk danske kvinder i udsatte boligområder har lavere tilknytning til arbejdsmarkedet
Undersøgelsen fra VIVE viser også, at det igen er etniske danskerne som skiller sig negativt ud, når det handler om tilknytningen til arbejdsmarkedet. Blandt de etniske danske kvinder i de udsatte boligområder står 36 procent uden for arbejdsstyrken mod 13 procent i befolkningen som helhed.
I artiklen i Ugebrevet A4 pointeres der: ”Men det er vigtigt at notere, at der er en væsentlig kraftigere selektion af socioøkonomisk svage danskere til de udsatte boligområder, end der er blandt ikke-vestlige indvandrere”. Artiklen runder af med at opfordre alle til at huske den danske gruppe i debatten.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.