Fra starten af november kan beboere i Gellerup & Toveshøj som noget helt nyt få gratis danskundervisning i beboerhuset Yggdrasil i hjertet af Gellerup. Det er Aarhus HF & VUC, der i samarbejde med den boligsociale indsats har flyttet danskundervisning ud i boligområdet.
Lone Wittrup er normalt lærer på Aarhus HF & VUC inde i midtbyen, men skal fra 6. november også stå for danskundervisning i Gellerup & Toveshøj, nærmere bestemt i huset Yggdrasil på Dortesvej 35A, og hun er slet ikke i tvivl om, at det er afgørende vigtigt at kunne dansk.
”Vi ved, at nøglen til at kunne begå sig i et samfund som vores er at kunne tale, læse og skrive dansk på et rimeligt niveau. Det gælder på arbejdspladsen og i uddannelsessystemet, men også i forhold til kommunikation med skolen, kommunen, banken osv. Jeg har allerede mødt mange beboere, som er virkelig engagerede og dygtige til rigtig mange ting, men som endnu ikke har fået helt styr på det danske, men det kan de jo lære hos os.”
Samarbejde med Jobcentret
Man har valgt at placere uddannelsestilbuddet lokalt i Gellerup & Toveshøj for at være helt tæt på områdets beboere. Dels for at gøre det lettere for beboerne at deltage i undervisningen, og dels for bedre at kunne løse eventuelle udfordringer, f.eks. for dem, der måtte være på kontanthjælp, og som derfor skal have godkendt deltagelse i uddannelsesforløbet af Jobcentret. Af samme grund samarbejder Aarhus HF & VUC med Jobcentret, som allerede er til stede lokalt i Gellerup & Toveshøj.

”Vi er jo rykket herud for at være helt tæt på beboerne og de udfordringer, de måtte have. Vi synes, at dette nye tilbud ser rigtig spændende ud, og vi tror på, at uddannelse kan være vejen til beskæftigelse. Derfor vil vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe beboere med at komme i gang, f.eks. ved at tænke uddannelsen sammen med jobsøgning, praktikforløb m.m.,” fortæller Louise Enevoldsen, som er koordinator i jobindsatsen, og som har arbejdsplads i Yggdrasil.

Klædt på til uddannelse & job
Formålet med den gratis undervisning er, at man bliver så god til dansk, at man kan klare en uddannelse, og i sidste ende handler det om at kunne få et job. Derfor er der også tilknyttet vejledere, der kan guide ift. uddannelse, og der er mulighed for brobygningsforløb, så man kan opleve undervisning på Aarhus HF & VUC inde i midtbyen, f.eks. på de uddannelsesforløb, der giver adgang til f.eks. SOSU-, pædagog- og socialrådgiveruddannelsen eller en erhvervsuddannelse.
Kom i gang
Hvis du gerne vil vide mere om tilbuddet, tilmelding m.m., kan du på hverdage ringe til tlf. 6130 8642. Læg evt. en besked på svareren, hvorefter du vil blive ringet op.
Du kan også deltage i åbent hus-arrangementer i Yggdrasil, hvor du på følgende datoer/tidspunkter kan møde undervisere, jobkonsulenter og familierådgivere: 24. og 30. okt. kl. 15-17 eller 25. og 31. okt. kl. 11-13. 

·        Dansk tilbydes som Forberedende Voksenundervisning (FVU).

·        I FVU-dansk arbejder du med at blive bedre til at tale, læse og skrive dansk.

·        Inden du starter, bliver du testet, så vi kan se, hvilket fagligt niveau du skal undervises på.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.