Vi er godt på vej, men ikke i mål endnu! Sådan indleder Brabrand Boligforening en ny udviklingsplan for fremtidens Gellerup.
Planen er offentliggjort fredag med syv markante forslag og faglige input til, hvordan boligforeningen sammen med Aarhus Kommune skaber et Gellerup, der er attraktivt, i social balance og med meningsfulde fællesskaber mellem de eksisterende beboere og de 6000 kommende beboere, som flytter ind i bydelen de næste år. Planen lever samtidig op til den nye lovgivnings krav om, at der maksimalt må være 40% almene boliger i 2030.
Brabrand Boligforening samlede i august landets førende forskere og eksperter inden for arkitektur, byplanlægning, antropologi, sociologi og samfundsudvikling. Deres anbefalinger ligger til grund for den meget omfattende Udviklingsplan med titlen ”Liv i bydelen: Fremtidens Gellerup”. Udviklingsplanen er først og fremmest for de mennesker, der i fremtiden skal bo godt i Gellerup. Vi skal skabe en velfungerende bydel i social balance. Et sted, der er hjem for både nuværende og nye aarhusianere. Målet er en bydel med en mangfoldighed af mennesker, der kan leve med gode naboskaber, fællesskaber, attraktive kultur- og skoletilbud og ikke mindst hinanden.
Vi kommer frem mod 2030 til at bygge op mod 3.400 nye private boliger sammen med private investorer. Bydelen vil vokse fra de nuværende ca. 6.000 til minimum 12.000 beboere.
For at skabe plads til de mange nye rækkehusbebyggelser indebærer planen, at tre boligblokke med i alt 192 boliger skal nedrives.
Sundt mix af beboere og en ny skole
Det er nødvendigt, at der skabes trygge rammer og spændende muligheder for bosætning i Gellerup. Særligt børnefamilier er vigtige for at skabe et godt liv i bydelen. Men skal Gellerup være attraktiv for børnefamilier og andre målgrupper, som bidrager med social kapital, og som forpligter sig i lokalområdet, skal der være en lokal skole til at binde bydelen sammen. De ressourcestærke familier har brug for en ny skole, hvis de skal vælge Gellerup. Udviklingsplanen angiver en god placering til den nye skole, og med en prognose, der forudsiger tilflytning af 6.000 nye borgere i bydelen, er det eksperternes og Brabrand Boligforenings klare anbefaling, at arbejdet igangsættes så hurtig som muligt!
Fremtidens centrum i Vest
Udviklingsplanens pejlemærke er, at Gellerup i 2030 er centrum for Aarhus Vest med shopping center, biograf, teater med et eksperimenterende repertoire og mangfoldige idræts- og kulturtilbud. Den kommende storattraktion, Verdensbadet, vil være vigtig for at få aarhusianerne til at svinge ind om Gellerup. Sammen med andre kulturelle attraktioner og gode forbindelser med bl.a. letbanen vil Gellerup kunne placere sig i Aarhus, og bydelen vil naturligt komme tættere på resten af byen.
Nye kvarterer sikrer fællesskaber
Udviklingsplanen giver konkrete forslag til udvikling af nye kvarterer, der vil sikre diversitet i Gellerup. Vi angiver konkrete forslag til, hvordan nedrivninger af tre blokke kan skabe nødvendig plads for nybyggeri og kvartersdannelser i Gellerup og Toveshøj, som vil indfri kravene i Ghettoloven, så andelen af almene familieboliger lander på 35% i 2030.
Udviklingsplanen danner grundlag for forhandlingerne mellem Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening i den kommende tid. Målet er at udarbejde et fælles oplæg til udviklingsplan til By-, Bolig- og Transportministeriet i sommeren 2019.

Se udviklingsplanen her
Øvrig materiale: Arkitektmappe og fakta om udviklingsplanen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.