Boligforeningerne i Aarhus er klar til at tage imod de familier, som bliver hjemløse, hvis deres boliger rives ned i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Boligforeningerne og Aarhus Kommune offentliggjorde tirsdag en aftale om genhusning. Brabrand Boligforening er ikke med i aftalen.
Der skal i de løbet af de kommende år opføres 1000 nye erstatningsboliger rundt om i Aarhus i stedet for det tilsvarende antal almene boliger, Aarhus Kommune forventer vil forsvinde i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven, når boligblokke skal sælges, omdannes eller rives ned i de tre områder. 
Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmændene Kristian Würtz og Bÿnyamin Simsek præsenterede tirsdag aftalen sammen med kredsformand Anders Rønnebro, BL 5. kreds. 
”Vi er bevidste om, at forandringerne i de tre boligområder har skabt stor utryghed hos beboerne. Den utryghed mener vi, at vi fjerner nu”, sagde borgmester Jacob Bundsgaard. Han erkendte dog, at det at skulle flytte til en anden bydel stadig vil være et stort indgreb i den enkeltes liv.
Aftalen betyder, at byens boligforeninger føler sig sikre på at kunne tilbyde alle familier, som måtte blive hjemløse i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven, en lejlighed. Som udgangspunkt tilbydes beboerne en bolig på cirka samme niveau, som de tidligere har betalt, svarende til max 800 kr. pr. kvadratmeter årligt.
Der skal desuden tages individuelle hensyn ved fordelingen af familierne, står der i aftalen. Hvis de ønsker at bo tæt ved skole, dagtilbud, arbejde eller offentlig transport, skal det så vidt muligt opfyldes.
Man kan dog ikke komme til at bo i områder, ”der er udfordrede på enkeltstående kriterier på ghettolisten” eller har problemer i forhold til nogle af de sociale kriterier, Aarhus Kommune bruger i en løbende vurdering af boligområderne i Aarhus.
Brabrand Boligforening ikke med
Byens boligforeninger godkendte aftalen mandag aften – med undtagelse af Brabrand Boligforening, der ikke kunne godkende den.
”Jeg beklager, at vi ikke er helt enige om at godkende aftalen. Brabrand Boligforening kan ikke tilslutte sig den, og det er vi kede af. Vi håber selvfølgelig, at Brabrand Boligforening kommer til besindelse. De er velkomne til at tilslutte sig aftalen senere, sagde formanden for boligselskaberne i Aarhus, Anders Rønnebro..”
Venstres rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek betegnede aftalen som ”en ansvarlig aftale, hvor vi sikrer at de pågældende mennesker kan få et godt liv i en anden bydel.” "Vi ønsker at sikre en by i balance og er meget bevidste om, at forandringerne ikke må betyde, at andre bydele væltes omkuld.”  
Hans rådmandskollega Kristian Würtz var enig: ”Det kræver en kraftanstrengelse af Aarhus både at sikre beboerne i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven tryghed og vished for at de kan få en bolig, de har råd til, og at samtidig garantere, at ingen kommer bagud i boligkøen. Med den her aftale skaber vi en by med en bedre social sammenhængskraft.”
Aarhus Kommune har i forvejen afsat penge til at kunne opføre 400 almene boliger om året i de kommende år. De 1000 erstatningsboliger kommer oven i det antal.
De 1000 nye almene boliger skal opføres inden 2030. Aarhus Byråd har afsat 10 mio. kr. årligt de kommende 12 år, svarende til 120 mio. kr. til byggeri af især mindre almene familieboliger på 1, 2 og 3 værelser.
”Det er ikke procenttallet vi er optaget af”
Politikerne blev også spurgt til de kommende forhandlinger med Brabrand Boligforening om en ny helhedsplan for Gellerup og Toveshøj. Byrådet mener, at der skal nedrives ni boligblokke, mens boligforeningen mener, at man kan nøjes med tre blokke og alligevel opfylde regeringens krav om maksimalt 40% almene boliger i området.
”Det er ikke procenttallet, vi er optaget af. Vi vil skabe en attraktiv bydel, som andre mennesker ønsker at flytte til. Antallet af nedrivninger har fyldt meget i debatten, men det centrale er, at vi ønsker at skabe et mere velfungerende område med flere mindre bydele”, sagde Bünyamin Simsek.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.