Et tillidsfuldt og især langvarigt samarbejde mellem Gellerups fritids- og ungdomsklubber, lokalpolitiet og Aarhus’ gadeplansindsats er helt central i forebyggelsen af kriminalitet blandt områdets børn og unge. 
"Den forebyggende indsats overfor kriminalitet blandt unge i Gellerup har udviklet sig kolossalt i løbet af de seneste godt ti år. Det har den, fordi nogen har været villige til at tage del i det lange seje træk", forklarer leder af Lokalpolitiet Aarhus Vest, Jens Espensen, til gruppen af medarbejdere fra Vestegnens Politi, da den gæstede Gellerupparken på inspirationstur om netop forebyggelse og SSP-samarbejde. 
Den store udvikling ses positivt i den seneste kriminalitetsstatistik fra Østjyllands Politi: Antallet af anmeldelser om personfarlig kriminalitet, røverier og indbrud ligger ifølge Østjyllands Politis statistik for de første fem måneder af 2018 langt under gennemsnittet for resten af Aarhus Kommune. Antallet af straffelovsovertrædelser pr. 1000 indbyggere lå på 43,9 i Gellerup, mens det for hele Aarhus Kommune var 67,8.
Der er fortsat behov for en styrket politiindsats og lokalstation i Gellerup til at håndtere en stadigt hårdere kerne af især unge kriminelle. Til gengæld er denne kerne blevet mindre og mindre det seneste årti.
  
Fritids- og ungdomsskoleleder Anders Glahn fortæller gæsterne om det tætte samarbejde i området.
Åbent og ærligt 
Jens Espensen, hans kolleger og de besøgende fra vestegnen gør på deres rundtur stop i det røde, pulserende klubhus, der også geografisk er placeret lige i hjertet af Gellerupparken. Her møder de nogle af de mennesker, der ifølge politikommissæren er med i det lange seje træk med at forebygge, at lokale børn og unge havner i kriminalitet. Det er medarbejdere fra henholdsvis fritids- og ungdomsklubberne i Gellerup-Toveshøj og dele af gadeplansindsatsen, der begge hører under Aarhus Kommunes fritids- og ungdomsskoleområde, også kaldet UngiAarhus. 
"Vi har et meget tæt og tillidsfuldt samarbejde, der er præget af åbenhed og ærlighed på tværs. Vi har samme målgruppe, og vi har alle det samme mål om, at Gellerup skal være et sikkert og trygt sted at bo og vokse op i – også efter skolernes lukketid klokken 16. Derfor støtter vi hinanden", forklarer fritids- og ungdomsskoleleder, Anders Glahn, efter velkomsten og bænkningen af gæster i klubhusets personalestue. 
I samme øjeblik kommer en betjent gående forbi vinduerne, trækkende med en ulovlig knallert, samt knallertens ejermand sjoskende bagefter, på vej ned til politiets lokalstation. 
"Men vi blander os naturligvis ikke i hinandens arbejde, og vi har stor respekt for hinandens faglighed og opgaver", tilføjer Anders Glahn og nikker ud til scenariet med knallerten. 
Fælles personalemøder 
Det tillidsfulde samarbejde går derimod blandt andet ud på, at både ledere og medarbejdere i de tre instanser formelt samles en gang om måneden til fælles personalemøde, hvor de taler om, hvordan det går, hvem der gør hvad, og hvad der foregår både internt og med hensyn til kriminalitetsbilledet i resten af Aarhus Kommune. 
"Gadeplansmedarbejderne opererer rundt omkring i hele kommunen, hvor de over tid skaber relationer til børn og unge – også udenfor klubberne og ungdomsskolen, det vil sige ved skoler, i indkøbscentre, med videre. Det gør, at gadeplansfolkene hele tiden ved, hvad der rører sig, og hvilke tendenser der er, både i den mere almindelige ungdomskultur og blandt kriminalitetstruede børn og unge", forklarer leder af Gadeplan Aarhus, UngiAarhus, Michel Larsen. 
I forhold til den konkrete, forebyggende indsats, guider gadeplanmedarbejderne de unge videre, hvis de har brug for hjælp til for eksempel at søge fritidsjob, begynde til fritidsaktiviteter eller mangler nogen at snakke med om kærestesorger og andre svære ting. Desuden tager de i stigende grad også de udsatte og kriminalitetstruede unge med til forskellige aktiviteter i klubberne for at vise dem alternativer til kriminalitet og bander. 


Det tætte samarbejde med sports- og ungdomsklubber giver pote i Gellerup-Toveshøj.
Inddrager lokale foreninger 
Dagens gæster vil gerne vide, hvilke projekter der konkret er eller har været i Gellerup-Toveshøjs fritids- og ungdomsklubber, samt ungdomsskolen, som har haft effekt i forhold til kriminalitetsforebyggelsen. 
"Ofte er det sådan med projekter, at de kun eksisterer i en begrænset periode, så længe de medfølgende penge er der. Og så forsvinder både de og den viden, der er bygget op. Derfor har vi kun sjældent projekter kørende herude. Til gengæld tilbyder vi børn og unge mange forskellige aktiviteter, som vi oftest laver sammen med andre, især områdets mange foreninger, hvor man både har kompetencerne og meget dedikerede folk", forklarer Anders Glahn. 
Eksempler på dét er flere årlige turneringer med den lokale fodboldklub ACFC, ferieaktiviteter med blandt andre Ramallah-spejderne og Gobaad-danserne, samt tilbud om lektiehjælp fra diverse kulturforeninger. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.