Det er efterhånden blevet et hit at uddanne sig til Bydelsmor i Gellerup. I løbet af otte år har i alt 81 kvinder taget Bydelsmødrenes grunduddannelse. Heraf kommer de fleste fra Brabrand – især Gellerup og Toveshøj. Et nyt hold med 12 tilmeldte er allerede etableret.
 
Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Kristian Würtz (S), tog rigtig godt imod de nyuddannede Bydelsmødre på Rådhuset i dag.
 
”Bydelsmødrene påtager sig en vigtig rolle i deres lokalområde og er med til at skabe en god sammenhængskraft i civilsamfundet. Det er anerkendelsesværdigt og derfor vil vi gerne støtte dem,” udtrykker Kristian Würtz. 
 
Efter at have fået diplomerne, fik deltagerne serveret kage og lidt at drikke i Byrådssalen, hvor ceremonien foregik. Herefter fik Bydelsmødrene en rundvisning på Rådhuset.
 
Hvad lærer en Bydelsmor?
Bydelsmødrenes grunduddannelse består af 14 moduler. Deltagerne får i disse moduler opbygget viden om familien, sundhed, lokalsamfundet og samfundet generelt. De får også kompetencer indenfor foreningslivet og indsigt i Bydelsmødrenes metoder med hensyn til at drive forening.
 
Rahma er en af dem som har fået diplom: ”Jeg har lært rigtig mange ting i forløbet”, fortæller hun og fortsætter: ”Vi har diskuteret alt fra sund børneopdragelse til integration og samarbejde. Uddannelsen har gjort, at jeg er kommet ud af mit hjem og væk fra den travlhed der er i forbindelse med de huslige pligter. Jeg har fået et større socialt netværk og mange gode oplevelser sammen med Bydelsmødrene. Det er jeg utrolig glad for”, siger Rahma.

Shukri t.v. tager et kig ud over byen fra Rådhustårnet. Lone Hedelund t.h. er projektkonsulent for Bydelsmødrene.
 
Fest og fejring
Efter ceremonien tog de nyuddannede Bydelsmødre til Yggdrasil – Det boligsociale hus i Gellerup, hvor der var lagt op til fejring. Her blev der spist lækker mad og kage og hygget i stor stil. Op mod 39 deltagere var samlet for at fejre venindernes succes og ønske hinanden en god juleferie.Du kan læse mere om Bydelsmødrene her.
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.