Nyt fra beboerrådgiverne: Du har mulighed for at søge om at komme på ferie

Arbejdsmarkeds Feriefond har givet tilsagn om økonomisk støtte her i 2019, og vi kan derfor igen tilbyde et antal børnefamilier muligheden for et betalt ferieophold i Danmark.
 
Er I en børnefamilie og kniber det med selv at få råd til at holde sommerferie, så er dette tilbud måske noget for jer. Tilbuddet henvender sig til alle forældre – også til dem, som ikke bor med barnet/børnene til dagligt.
 
Der vil igen i år være en fordeling mellem individuelle ferieophold og fællesferie. 
 
Hvem kan komme i betragtning?
Børnefamilier, der bor i afdelingerne: Søvangen, Skovgårdsparken, Gelleruparken, Toveshøj, Holmstrup, Odinsgård og Thorsbjerg har mulighed for at søge.
 
At det kun er beboere fra disse afdelinger, der kan komme i betragtning, skyldes, at beboerne i disse afdelinger har valgt at bruge huslejekroner på finansiering af beboerrådgivere, og det derfor er disse beboere, der kan bruge beboerrådgivernes forskellige tilbud.

For at komme i betragtning skal man opfylde Fondens økonomiske retningslinjer. Det handler primært om det rådighedsbeløb, som familien har tilbage, når de faste udgifter er betalt. Retningslinjerne er rummelige, og ferietilbuddet vil derfor kunne nå en bred kreds af børnefamilier.

Hvis du/I har behov for økonomisk støtte for at kunne realisere ferieønskerne sammen med børnene, så kontakt os i rådgivningen for at ansøge/få foretaget en vurdering af mulighederne for at deltage i ”lotteriet” om et betalt ferieophold.

Hvordan søger man?
Interesserede beboere i afdeling 5, Toveshøj, skal henvende sig hos beboerrådgiver Maryam Fereidanian i beboerhuset Laden. Maryam kan træffes tirsdag 10–12 samt torsdag 15–17. Der er lukket om fredagen.
 
Beboere i Gellerupparken kan søge hos beboerrådgiver Abelone Asingh i Yggdrasil – Det Boligsociale Hus,  Dortesvej 35A. Abelone træffes tirsdag 10-12 eller torsdag 15-17.30
 
Familier fra de andre nævnte afdelinger skal henvende sig hos beboerrådgiver Jens Høgh på adressen Ingasvej 70 tirsdag 10-12 og torsdag 15-17.30.

For beboere på Holmstrup Mark er det også muligt for at søge i tirsdags-rådgivningen 15–17 og torsdag 10-12 i Værestedets lokaler, Jernaldervej 245, 1., lejl. 6.

Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os for at aftale et andet møde-tidspunkt.
 
Hvem får et tilbud?
Beboerrådgiverne vil udvælge blandt de familier, der opfylder kravene. Der vil foregå en vis social vægtning af ansøgningerne (nylig skilsmisse, dødsfald, alvorlig sygdom mv.), så husk at oplyse herom. Ansøgningerne behandles løbende, dog vil ansøgere, der har været af sted indenfor de sidste to år, først få svar efter udløb af ansøgningsperioden.
 
Beboerrådgiverne:
Jens Høgh, tlf. 61 28 21 26
Abelone Asingh, tlf. 61 28 21 50
Maryam Fereidanian, tlf. 20 18 54 24
 
ANSØGNING
Dokumentation for indtægter og udgifter de senest tre måneder skal medbringes til brug for udfyldelse af et ansøgningsskema samt beregning af familiens rådighedsbeløb.
 
Ansøgningsperiode fra den 1. februar 2019 til den 14. marts 2019. Beboerne i Gellerup skal dog være opmærksomme på jeres ansøgningsfrist er den 6. marts 2019.
 
Ferie-projekt gennemføres med midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.