Over 200 beboere mødte op til Gellerupparkens afdelingsmøde i sidste uge, hvor der var flere varme emner på dagsordenen.

Stemningen var sat allerede inden beboerne trådte ind i mødelokalet. Almen Modstand stod nemlig klar med deres bannere og budskaber ved indgangen til Globus1, hvor de protesterede imod nedrivninger og tvangsflytninger.

Inde i selve hallen hvor mødet foregik var der spænding og forventninger til formanden og hans tale. Abdinasir Jama, formand for Afd. 4, indledte herefter mødet på atypisk vis. Med en undskyldning. ”Undskyld hvis jeg ikke kan levere gode nyheder i dag,” startede han med at sige. Han forklarede, at det var en af de sværeste tider at levere en årsberetning, på grund af alle de negative ting der rør sig i øjeblikket.

Kommunen siger nej til altandækning
Beboerne i Gellerupparken har længe ønsket at få altandækning på døres åbne altaner. Dette har afdelingen arbejdet hårdt for gennem 15 år. Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har for ikke så længe siden valgt at sige nej til dette. Begrundelsen er, at området skal gøres mere attraktivt. Kommunen har valgt at holde fast i deres beslutning på trods af protester fra Brabrand Boligforening. Da Abdinasir orienterede om dette, kom der lavmeldte protester fra forsamlingen.

Frivilligheden er hårdt ramt
Et andet punkt i årsberetningen var frivilligheden i Gellerup. Formanden fortalte, at frivilligheden har været en stor del af bydelen i rigtig mange år. Men at den er blevet hårdt ramt på det seneste. Deltagelsesniveauet er efter hans mening faldet drastisk og dette ser han som et stort tab for Gellerup.

”Vi føler os udenfor”
Afdelingsformanden gjorde det klart i sin tale, at mange ting er kommet på standby i denne krisetid, hvor beboere frygter at blive tvangsflyttet fra deres hjem. ”Vi føler at beslutningerne bliver taget over hovedet på os. Vi skal indgå i forhandlingerne sammen med kommunen, men det gør vi ikke. Vi føler os udenfor,” udtrykte formanden for Gellerupparken. Han har skrevet et brev til kommunen og bedt om at blive inddraget i forhandlingerne, men har ikke fået noget svar.

Han mener det er vigtigt at beboerne i Gellerup bliver anerkendt som aarhusianere og at deres stemmer også bliver hørt. ”Man vil ikke lytte til os, fordi det handler om at nedrive,” sagde han og fik stor opbakning fra de mange fremmødte.

Herefter opfordrede han repræsentantskabet til at stemme nej til nedrivninger. Han fortalte, at han selv vil foreslå en ændring i proceduren som skal gøre, at afdelingsbestyrelserne får mere indflydelse i beslutningsprocesserne. Han sagde: ”Det er vigtigt at vi vælger de rigtige mennesker ind i byrådet. Ellers bliver der forhandlet OM os og ikke MED os.” Han kom også med en overraskende information om, at han selv vil stille op som formand for boligforeningen for at få mulighed for at komme med til møderne med borgmesteren.

En beboer tog herefter mikrofonen og udtrykte sin støtte til formandens forslag. Hun opfordrede repræsentantskabet i boligforeningen til at stemme nej til nedrivninger.

Kommunens plan: At nedrive 10 blokke
Følelsen af afmagt kunne tydeligt mærkes hos forsamlingen og blev mere tydelig, efter at Keld Albrechtsen kom til orde. Han er formand for Brabrand Boligforening og sidder med i forhandlingerne med kommunen. ”Folketinget har vedtaget, at man ikke forhandler med repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne. Det er derfor borgmester Jacob Bundsgaard ikke inddrager afdelingerne i processen,” oplyste han.

Herefter fortalte han om kommunens plan om at rive 10 blokke ned. Brabrand Boligforeningens forslag er 3 blokke samtidig med andre tiltag, såsom omdannelser og fortætninger. Keld oplyste, at borgmesteren har været svær at forhandle med, fordi han ikke kommer med nogen indrømmelser overhovedet.

”Vi står med ryggen mod muren fordi et flertal i Folketinget og byrådet vil have det sådan her,” forklarede han. Argumentet er at der skal nedrives fordi der ikke er råd til andet. ”Der er ikke penge til at istandsætte jeres boliger – derfor skal de rives ned. Det har de selv planlagt, at der ikke skulle være penge til,” udtalte han.

Keld oplyste desuden, at Brabrand Boligforening ville kæmpe til det sidste og prøve at sikre en tryg proces, hvor der bliver lyttet til beboernes ønsker under fraflytning.

Planen for forhandlingerne

Planen er repræsentantskabet skal mødes d. 27. maj og tage stilling til om man vil godkende borgmesterens plan. Hvis man er enig med byrådet, skal boligministeren godkende det.
Hvis man er uenig og repræsentantskabet siger nej, vil boligministeren fremsætte et forslag i Folketinget om afvikling. Det betyder, at der så kun må være 25% almene boliger tilbage i afdelingen.

Dette vil betyde endnu flere nedrivninger end de 10 som er foreslået. ”I skal ikke forvente specielt gode nyheder,” rundede Keld af med at sige.
Valg til afdelingsbestyrelsen
Efter Keld Albrechtsens tale blev der afholdt valg. To kvinder og ti mænd stillede op til afdelingsbestyrelsen. Under hele forløbet var der god ro og orden og beboerne fik sig en bid mad mens de ventede spændt på valgresultatet.


Her ses den nye bestyrelse. Fra venstre: Omar Shirwa, Khaled Khan, Abdinasir Jama, Youssef A Kader,
Helle Hansen, Jamal Mohammed, Chadi Kayed, Abdikadir Mursal, Ali Khalil og Nezar Ajjawi.


Stort nej til nedrivninger og et nyt beboerhus

Bestyrelsesmedlem Youssef Kader havde inden beboermødet fremsat et forslag om, at Gellerupparken ikke skulle have et nyt beboerhus. ”Vi ønsker at den igangværende arkitektkonkurrence ikke gennemføres og at planen om en ny kulturcampus stoppes. Vi ønsker ikke, at vores jord sælges til projektet,” står der i forslaget. Begrundelsen er, at hvis kommunens plan gennemføres, så har de tilbageværende beboere i Gellerupparken hverken råd til, eller brug for, så stort et beboerhus.
”Hvad hjælper det at bygge et beboerhus som beboerne ikke kommer til at bruge?,” var et spørgsmål der blev stillet og Helle Hansen bakkede op om forslaget. ”Jeg er ked af forslaget, men bakker op om det, fordi kommunen alligevel vil bygge et hus som alle kan bruge – så hvorfor skal vi bruges vores penge på det?” Alle stemte for dette forslag.

Ligeledes blev det foreslået at stemme nej til nedrivninger i Gellerupparken. Alle beboere stemte igen for, og viste stor opbakning til forslaget. Beskeden var klar: ”Beboere i Gellerup og Toveshøj ønsker at sende en klar besked til byrådet, kommunen, boligforeningen og offentligheden. Vi afviser fuldstændig enhver nedrivning af nogen af bygningerne i vores område”.

En arbejdsgruppe har skrevet dette notat som Keld Albrechtsen lovede at viderebringe til byrådet og Folketinget.
Den fulde tekst kan læses her: https://skraeppebladet.dk/2019/04/vi-siger-nej-til-nedrivning-af-vores-boliger/?fbclid=IwAR2TYE2kYGMCxptqj-rswE-0TZfbBOpkpJEmT0u1xembffYmZns7ESjjNOA

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.