Godsbanen summede af liv, da den første konkurrence i projektet Iværksætterunge blev afholdt. Konkurrencen var kulminationen på valgfaget Iværksætterunge, hvor 7.–9. klasses-elever fra seks forskellige skoler igennem året har arbejdet med iværksætteri.

Til konkurrencen skulle elever præsentere deres projekter for dommere fra erhvervslivet. Formålet med faget er at give eleverne positive erfaringer med iværksætteri, så eleverne efterfølgende kan være med til at skabe en iværksætterkultur i udsatte boligområder i Aarhus.

Thomas Medom, rådmand for Børn & Unge i Aarhus Kommune, udnævnte vinderne af årets iværksætterkonkurrence. Det blev Brabrand Build fra Tovshøjskolen, som vil skabe genbrugsklapborde ud af overskudsmaterialer fra renoveringen af Gellerup-Toveshøj. Thomas Medom lagde vægt på, at det havde været spændende at følge det nye iværksætterfag: ”Det er jo fantastisk at se, hvordan en idé til et nyt motiverende læringsmiljø, der skal styrke iværksætterlysten i almene boligområder, er blevet til virkelighed. Det er vigtigt for et boligområde, at de, der bor der, engagerer sig i at gøre det til et rart sted at være.”

Det er skoleeleven Bader Abd El Aziz Ridha fra Tovshøjskolen enig i. Han havde allerede en god fornemmelse af holdets præstation, før Thomas Medom afslørede deres hold som vinderholdet. Bader synes, det har været både sjovt og udfordrende at have valgfaget Iværksætterunge: ”Det er meget bedre end den normale undervisning. Normalt følger vi bogen, men her er det vores egne idéer og tanker.”

Holdet fra Tovshøjskolen i Brabrand har lavet et klapbord, men undervejs har de inddraget lokale iværksættere, som har hjulpet dem i processen. Men ifølge Bader, er det ikke bare et klapbord: ”Klapbordet har jo en historie bag sig. Det symboliserer alt det gode fra Gellerup. Man hører altid kun om dårlige ting, men der er også iværksættere, som udretter noget.” Brabrand Build, som holdet kalder sig, har valgt at fokusere på bæredygtighed, hvilket også betyder, at klapbordet er lavet af genbrugsmaterialer fra ombygninger i området.

Dommerne, som bestod af iværksættere, var imponerede over holdets gode energi. Ilir Shkoza, Chef for “En fælles indsats”, lagde vægt på holdets evne til at arbejde sammen: ”De var meget bevidste om at supplere hinanden, de kan ikke hver især det hele, men samlet kom de virkelig ud over rampen.” Derudover var dommerne imponerede over, hvor langt de var kommet i deres proces, at de havde produceret noget konkret og gjort meget ud af formidlingen, som både var interessant og levende. Bader Abd El Aziz Ridha syntes også vekselvirkningen i faget var fantastisk: ”Vi skulle virkelig tænke selv og få idéer, men det var også et fag, hvor vi skulle bruge vores hænder”.

 OM IVÆRKSÆTTERUNGE
Iværksætterunge er et projekt, hvor seks skoler i Aarhus, Ung i Aarhus Syd og seks boligsociale helhedsplaner arbejder sammen. Målet er at give elever i 7.–9. klasse iværksætterkompetencer og -erfaringer og at give dem et sted, hvor de kan omsætte teori til praksis. På den måde er de med til at skabe en iværksætterkultur i udsatte boligområder i Aarhus. Både dansk og international forskning viser, at entreprenørskabs-undervisning øger elevers lyst til at blive iværksættere og de får større tiltro til deres egne kompetencer. Elever, som har deltaget i entreprenørskabsundervisning, vil have en øget sandsynlighed for at arbejde med innovation, at blive iværksættere og at blive ledere senere i livet. Projektet bliver fulgt tæt af forskere, og målet er, at projektet skal kunne udbredes til andre områder i Danmark. Læs mere om projektet her: http://fs-aarhus.dk/udviklingsprojekter/ivaerksaetterunge/

Fonden for Entreprenørskab har sammen med Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus modtaget 3,9 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond til projektet ”Iværksætterunge”. Projektet foregår i tæt samarbejde med Aarhus Kommune. Projektet følges af forskere i de to år, de unge deltager i undervisning og aktiviteter. Samtidig skal der udvikles en ”best practice”-model, så projektet efterfølgende kan kopieres og implementeres i skoler og udsatte boligområder andre steder i landet. Der deltager seks boligsociale helhedsplaner og seks skoler på tværs af Aarhus, der samarbejder om projektet:

Bispehaven — Ellekærskolen
Gellerup/Toveshøj — Tovshøjskolen
Langkærparken -Tilst skole
Præstevangen — Rosenvangskolen
Trigeparken — Bakkegårdsskolen
Viby Syd — Søndervangsskolen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.