Seks unge med palæstinensisk baggrund har netop afsluttet et forsøgsprojekt i forløbet Mindspring i Gellerup. Sara Achwah startede med at være skeptisk. Men det har vist sig at være guld værd for hende. Nu vil hun arbejde for at videregive det til andre unge, hvis forældre er flygtet fra krig.

Mindspring er blevet et meget populært ord for tiden. Det er navnet på en metode, hvor unge flygtninge med samme kulturelle baggrund og sprog mødes over ni gange. Her taler de sammen om forskellige temaer der handler om deres liv som flygtning. Det kan for eksempel være kulturforskelle, ægteskab, vold, æresrelaterede konflikter, krig, traumer, tabuer med videre.

Formålet er, at deltagerne udveksler erfaringer om særlige problemer i deres hverdag. Man får sat ord på de følelser der fylder meget og får kendskab til forskellige måder at takle følelserne og udfordringerne på. ”Lige pludselig havde vi kastet det hele på bordet og man var begyndt at snakke om alle de ting der var forbudte at tale om,” fortæller Sara.

I Mindspring forløbet gik det op for hende, at hun for første gang i livet var sammen med en gruppe unge, som havde oplevet akkurat de samme problemer som hende selv. ”Jeg synes det er så vigtigt at vi fik sat ord på følelserne med nogen som havde det på samme måde. Det er ikke noget man sidder og snakker om normalt. Men det gjorde vi fandme! Seks personer – seks styk der sad og snakkede om det her. Det var ikke farligt,” siger Sara.

Endnu et integrationsprojekt

Da Sara fik tilbuddet om at være med i Mindspring, var hun skeptisk. Hun tænkte det nok var endnu et integrationsprojekt, hvor man ville teste noget af på beboerne i Gellerup. Men da veninden havde meldt sig til, gik hun med på ideen. Sara kendte også Mindspring-træneren som var en kompetent veninde, der kun gav sig i kast med meningsfulde projekter. Derfor tænkte hun, at hun gerne ville prøve det.

”Allerede første gang vi mødtes, blev der aftalt nogle spilleregler. Det der blev delt skulle blive i rummet og man måtte ikke diskutere. Man skulle gå i dialog og lytte aktivt til hinanden,” fortæller Sara. Ifølge hende var det disse regler der gjorde det muligt at få skabt et tillidsfuldt rum. Et rum hvor alle kunne dele meget private og rørende oplevelser.

En rejse mod det indre   
Sara fortæller modigt, at hun har været på en længere rejse for at finde sig selv. Allerede da hun gik på Sødalskolen kunne hun føle det. Hun passede ikke ind. Selvom forældrene ønskede, at hun gik på denne skole, fordi der var flere etnisk danske elever, valgte hun at flytte til Tovshøjskolen. ”Jeg gik i 7. klasse og jeg ville gerne gå på en skole med flere tosprogede. Jeg følte, at jeg havde brug for at være sammen med nogen med samme baggrund og historie som mig,” fortæller Sara. ”Jeg følte mig alene og ledte efter noget,” indrømmer hun.

Sara har prøvet at finde sig selv i mange år. Da hun gik på Tovshøjskolen var hun begyndt at føle sig som en del af flokken. Hun følte sig tryg. Da hun så blev ældre, tog hun et sabbatår efter HF.  Hun ville arbejde frivilligt med børn i den palæstinensiske flygtningelejr i Libanon. Hun søgte tilbage til rødderne. Det var en lignende lejr hendes forældre var kommet fra.

”På min tur i Libanon gik det op for mig, hvor dansk jeg var. Måden jeg tænkte på, formulerede mig på og diskuterede på var meget dansk. Så jeg blev kaldt ”danskeren” i flygtningelejren, hvor jeg var omgivet af palæstinensere. Her forstod jeg, at jeg havde taget mine danske værdier med mig. Jeg var begyndt at bryde op med min stærke palæstinensiske kultur,” fortæller Sara.

Da hun kom hjem fra turen i Libanon var hun blevet mere bevidst om, at hun både var palæstinenser og dansker.

”Jeg er palæstinensisk dansker”

Mindsprig forløbet viste sig at være sidste fase i Saras rejse for at blive mere afklaret omkring sin sande identitet. Deltagerne blev nemlig bedt om at tegne ”livets træ”. Med denne øvelse blev de mere bevidste om, hvad der havde fyldt mest i deres liv. De blev bedt om at tænke over minderne i barndommen. De personer der havde fyldt mest i deres liv, og de gaver de havde i livet i form af ressourcer.

”Her blev jeg bevidst om, at min barndom var mest præget af palæstinensiske lege, kultur og værdier. Da jeg så bevægede mig op i træets grene, gik noget op for mig. Jeg havde haft flere etniske danskere i mit liv, som havde gjort en forskel. For eksempel veninder og pædagoger. Her kom de danske personer og værdier ind i mit liv.

Efter denne øvelse, hvor vi nærmest kortlagde vores livsforløb, endte jeg med at blive overrasket. Jeg var egentlig mere palæstinensisk, end jeg troede,” fortæller Sara og tilføjer: ”Det her forløb var en god måde at finde sig selv på.”

Sara føler sig mere stærk og afklaret efter Mindspring forløbet. Hun kalder sig selv palæstinensisk dansker og ved hvorfor hun gør det. ”Du kan ikke tage det ene uden at tage det andet fra mig. Fordi jeg er begge dele. Jeg er palæstinensisk dansker,” erkender Sara.

Mindspring forløbet har vist sig at skabe stor værdi i Saras liv. Hun har blandt andet lært at bryde tabuer i respekt for andres holdninger. Hun har lært at det er okay at ændre sin holdning eller holde fast i sin egen uden at fordømme andres. Og hun er generelt blevet mere bevidst om sig selv og sin fremtid.

”Jeg vil være Mindspring-træner”
Sara har besluttet sig for at tage på trænerkursus i Mindspring. Hun vil bruge nogle af Mindspring-metoderne i sin egen undervisning og give de gode redskaber videre til unge mennesker som kæmper med de samme dilemmaer i livet.

”Livet som ung med flygtningebaggrund indebærer mange dilemmaer,” fortæller Sara. Hun forklarer, at det ikke kun er den danske og palæstinensiske kultur der støder sammen. Der er også en evig strid imellem kulturen og religionen. For eksempel er det tilladt ifølge Islam at gifte sig på tværs af nationaliteter. Men ifølge kulturen skal ægtefællen helst være fra samme by og helst samme landsby ifølge Sara. ”Det er en evig kamp,” forklarer hun. Derfor vil hun nu hjælpe andre unge.

Hun er fast besluttet på at starte sit eget projekt. Her vil hun arbejde med unge mellem 20-25 år som har brug for at forstå deres identitet. Og behov for at lære at håndtere de kriser der kan opstå i livet med to kulturer og en flygtningebaggrund.

Hvis du vil vide mere om Mindspring, kan du læse om det her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.