En ny forsøgsordning giver de mest udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. om året uden at det bliver modregnet i fx kontanthjælpen. I Gellerup har fem unge fået lønnede opgaver via et samarbejde med Brabrand Boligforening. 

En forsøgsordning på landsplan i 2019-2020 giver de mest udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. om året uden at blive trukket i fx kontanthjælp eller anden offentlig ydelse. Det kaldes ”Det sociale frikort”. I Gellerup har jobcenterets fremskudte virksomhedskonsulenter brugt frikortet til en gruppe unge, som hidtil ikke har fundet vej ind på arbejdsmarkedet.

– Opgaver med løn er motiverende på en helt anden måde end fx praktik. Sådan tror jeg, alle har det. Men måske særligt for nogen af de unge, som har været i systemet en stor del af deres liv, giver det her bare meget god mening, siger virksomhedskonsulent Kim Thomsen, som arbejder i Gellerup.

Skattefri kroner
Det sociale frikort giver borgerne mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at lønnen modregnes i kontanthjælp eller førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, fx boligsikring.

Et samarbejde med Brabrand Boligforening har gjort det muligt at prøve frikortet af. Koordinator i boligforeningen, Troels Knudsen siger, at det har været let for boligforeningen rent administrativt at bruge ordningen, hvor lønnen indberettes via en IT-løsning, som er udviklet til virksomhederne. Opgaver som er blevet løst, er typisk ad hoc-opgaver, som falder udenfor det almindelige driftspersonales opgaver.

– Vi har udbetalt løn over det sociale frikort til fem forskellige unge, over de sidste 4-5 måneder, siger Troels Knudsen. Det er meget forskelligt, hvor meget de har arbejdet, men det ligger mellem 10-30 timer.

– For boligforeningen har det været en fleksibel arbejdskraft, som vi har brugt til fx mindre flytteopgaver, oprydning, montage med videre. På et tidspunkt skulle vi have flyttet en hel masse jord i vores fælleshave. Til sådan en opgave er det jo effektivt at kunne kalde tre mand ekstra ind i fem timer uden nogen som helst binding for os, fortæller Troels Knudsen. Og så betyder det selvfølgelig noget for os, at vi er med til at give muligheder til nogle unge, som bor i vores område.

Virksomhedskonsulent Kim Thomsen, som til dagligt arbejder med de unge i Gellerup, fremhæver det positive i at frikortet giver de unge mulighed for at tjene rigtige penge ude i ”den virkelige verden”, så at sige:

– Jeg har nogle rigtig gode snakke med drengene undervejs og efterfølgende, som pludselig tager udgangspunkt i reelle situationer, siger han. Fx hvorfor det er så vigtigt, at du udfører opgaven tilfredsstillende, så du bliver hyret igen. Hvordan man lige kan give den et ekstra gear, så der er større mulighed for at chefen vender tilbage og så videre, fortæller Kim Thomsen.

– En af drengene fik en oprydningsopgave i forbindelse med indflytning på det nye kollegium herude. Han fik jo selv øje på, at dét hus havde mange etager. Hvis han løste opgaven godt på én etage, ventede der potentielt fem etager mere. Og omvendt – gjorde han det dårligt, så var der fem etagers timeløn, som kunne gå til en anden, som var mere grundig. Det er den slags, som vi åbner deres øjne for via de her lønnede småjobs, slutter han.

Hvem kan blive godkendt til det sociale frikort?

Det er en forudsætning, at personerne er langt fra beskæftigelse og uddannelse, således at de hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år. Herudover er der nogle særlige sociale kriterier, som skal være opfyldt. Vil du høre mere om muligheden for at få socialt frikort, så kontakt os i Det boligsociale hus i Gellerup eller spørg i jobcenteret. Læs mere om det sociale frikort på www.socialstyrelsen.dk.

Har du opgaver til de unge?

Arbejder du i en virksomhed eller en boligafdeling og har du ideer til opgaver, som unge kan udføre?

Kontakt virksomhedskonsulent Kim Thomsen på tlf. 41857305, hvis du har en god idé til det eller skal bruge hjælp til en konkret opgave, f.eks.: – Serviceopgaver (gå til hånde), pakke- og lagerarbejde, rengøring og oprydning – inde og ude, mindre håndværksopgaver, kørsel, kantinearbejde

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.