Halvandet år har det taget, før Aarhus Kommune nu endelig har givet tilladelse til, at den karakteristiske ejendom Tousgårdsladen kan bygges om og indrettes til samlingssted for beboerne i Toveshøj. Beboer-formand Anett S. Christiansen er skuffet og vred over det langstrakte forløb.

Allerede i 2011 blev der i forbindelse med helhedsplanen afsat penge til beboerhuse i både Gellerup og Toveshøj. I Toveshøj besluttede et beboermøde, at der ikke skulle bygges et nyt beboerhus, men at det nuværende beboerhus, i daglig tale kaldet Laden, skulle renoveres i stedet.

Bygningen stammer fra 1873 og er igennem tiden blevet brugt til beboerhus, fester, bingo, fællesspisning, cykelværksted og det har endda rummet et mikrobryggeri.

Selvom pengene til renoveringen er fundet og arkitektkonkurrencen er afsluttet, har Laden stået tom siden 1. januar 2019, hvor arbejdet skulle være begyndt.Formand for afdelingsbestyrelsen i Toveshøj, Anett S. Christiansen, regner med, at det har kostet 20-25.000 kr. i ekstra udgifter, at Laden har været lukket så længe.

Hvorfor er der ikke sket noget så længe?
”Der gik politik i den,” forklarer formand for Toveshøj Anett S. Christiansen. ”Beboerne og brugerne af Laden har glædet sig meget til et nyrenoveret beboerhus, men så kom der politik i vejen. Det betød, at Tilsynet i Aarhus Kommune sendte en forespørgsel til boligtilsynet, hvor kommunen netop spurgte om det var nødvendigt at bygge så stort et beboerhus, når der skulle rives 200 boliger ned,” fortæller hun.

Den forespørgsel undrede bestyrelsen sig over. For selvom der skal rives blokke ned, kommer der jo andre bebyggelser i området, som også kan gøre brug af beboerhuset. Bestyrelsen har et ønske om at inkludere de beboere, der bor privat, så de også bliver en del af området og fællesskabet. En af de bedste måder at gøre det, er, at de kan deltage i de fælles ting, som netop kommer til at foregå i Laden.

Anett S. Christiansen forklarer, at hun har være glad for, at beboerne har været så meget inddraget i udformningen af projektet. Beboerne har været på busture for at se på andre beboerhuse og de har været til workshops.

”Vi har brugt så meget energi på vores grundige forarbejde, fordi vi ville fremtidssikre Laden 50 år frem.”

Håndværkerne er nu rykket ind i Laden og er blandt andet gået i gang med at udskifte gulvene.

Håndværkerne er nu rykket ind i Laden og er blandt andet gået i gang med at udskifte gulvene. Foto: Elsebeth Frederiksen.

Usædvanlig lang behandlingstid
Boligforeningen ansøgte om Aarhus Kommunes godkendelse allerede i maj 2018. Godkendelsen er først kommet i starten af november i år. Og det er, ifølge boligforeningens formand Keld Albrechtsen ualmindelig lang behandlingstid. Da Keld Albrechtsen hørte om Tilsynets forespørgsel, skrev han i begyndelsen af juni et brev til borgmester Jacob Bundsgaard og spurgte, hvorfor der var stillet spørgsmål til byggeriet.

Her svarede borgmesteren, at det ikke kunne komme på tale at ændre aftalen, fordi en aftale er en aftale. Dermed burde vejen være banet for påbegyndelsen af renovering. Men der gik altså alligevel fem måneder, inden den endelige godkendelse kom i hus.

Skuffelse og vrede
Anett S. Christiansen er både skuffet og vred over hele forløbet. Hun føler sig rendt over ende af bureaukrati og politik, og oplever at der sidder nogen på rådhuset, der gerne vil modarbejde nye tiltag i Gellerup. Men omvendt er hun lettet over, at tilladelsen er kommet. Huset har stået tomt så længe og nu kan hun endelig fortælle sine beboere, at der faktisk sker noget.

Om cirka 14 måneder står huset klar. Her vil være vaskeri, møderum, værksteder, en stor sal, køkken og et opholds- og aktivitetsområde.

Artiklen er udlånt af Skræppebladet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.