Til august kommer der er et ekstra tilbud til familier med 0-1-årige børn i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. To ekstra besøg fra sundhedsplejersken, oveni de besøg familierne allerede får tilbud om.

Hjemmebesøg siden 1930erne
Som det er i dag, får alle nye forældre i Danmark, tilbud om besøg af en sundhedsplejerske. Det blev startet som forsøg i 1930erne, som en reaktion på den store dødelighed af småbørn, som især København oplevede.

Tilbuddet blev skrevet ind i loven og udvidet til hele Danmark, hvor det siden har været en stor succes. Faktisk er landsdækkende besøg til småbørn en unik ting for Danmark.

De nye tilbud
Det er ikke kun besøg fra sundhedsplejersken, at de nye tilbud til familier i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven handler om. Forældre til børn i dagtilbud får tilbud om et forældreforløb, og familier til børn i dagtilbud og indskolingen får tilbud om hjemmebesøg.

”En gave”
Sundhedsplejerske og koordinator, Anne Houmann fra Væksthuset i Gellerup, er meget begejstret for tilbuddet om de ekstra besøg fra hende og hendes kolleger: ”Jeg ser det som en gave til de nye forældre herude!”

Sundhedsplejerskens besøg handler om barnets generelle sundhed, trivsel og udvikling; barnet undersøges og sundhedsplejersken vejleder og drøfter med forældrene, hvordan de bedst muligt støtter barnets trivsel og udvikling.

Besøget kan indeholde forskellige emner, afhængig af hvad der er relevant for netop dette barn og forældrene. For eksempel tidlig kontakt, søvn, amning, mad, barnets kropslige udvikling, hudpleje, sygdom, sprog, leg, sikkerhed i hjemmet, opdragelse eller start i dagtilbud.

Det kan også være, at de nye forældre har bekymringer og tanker, som de gerne vil dele med sundhedsplejersken og eventuelt have hjælp til.

Det kan være mange ting at skulle igennem på besøgene, og Anne Houmann mener, at de ekstra besøg giver sundhedsplejerskerne ekstra tid til at fokusere på, hvordan forældrene skaber de bedste betingelser i hjemmet for at barnet udvikler sig bedst muligt det første år.

Ved de to ekstra hjemmebesøg vil sundhedsplejerskerne have særligt fokus på tidlig kontakt og samspil, sprog og motorisk udvikling. Man ved, at det først leveår har betydning for, hvordan børnene klarer sig i daginstitution, skole, uddannelse og videre ud i livet.

Fjernsynet og sprogudvikling
Anne Houmann nævner som eksempel en gruppe mødre, der havde oplevet, at deres børn var mest i ro når fjernsynet var tændt. I fælles dialog i Væksthusets Babycafe kom de frem til, at selvom fjernsynet er på dansk, hjælper det ikke det lille barns sproglige udvikling.

Det er fordi der ikke sker en dialog og barnet altså ikke oplever,  at skiftes til ”at snakke” med mor/far. Fjernsynet eller skærme kan forstyrre de små børns hjerner og udvikling. Samtalen i Babycafeen foregik stille og roligt, og uden løftede pegefingre eller forbud.

Fordomme overfor kommunen
Nogle forældre kan have fordomme om sundhedsplejerskens formål med besøgene. Noget man af og til hører i lokalsamfundet er, om man vil blive underrettet og “kommunen vil tage ens børn,” hvis man ikke gør det rigtige, når sundhedsplejersken kommer fra kommunen.

Men Anne Houmann fremhæver, at besøgene ikke har fokus på fejl, eller handler om at dømme, men at give forældrene en god vejledning til at støtte deres barns udvikling bedst.

”Det handler ikke om hvad forældrene ikke kan, men lyse på, hvad de kan gøre mere af. Alle forældre vil det bedste for deres børn,” slutter Anne Houmann, ”og dette er en værdifuld og meget vigtig investering i barnets fremtid.” Hun håber derfor, at forældrene ser de ekstra hjemmebesøg som en gave og tager imod dem.

De nye tilbud bliver indført i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven omkring august. Alle forældre i målgruppen får automatisk tilbuddet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.