I det boligsociale hus Yggdrasil er der hver tirsdag og torsdag Læringscafé. Her kan områdets unge få hjælp i alle skolens fag, blive gjort klar til eksamener, eller få hjælp til opgaveskrivning. I læringscaféen møder vores 8. og 9. klasses elever andre unge fra flere af byens gymnasier og videregående uddannelser. De mødes om lektier og skolearbejde, men i mødet opstår der også snakke om det at være ung, uddannelsesvalg, og alt hvad der rører sig mellem himmel og jord.

Amanda Marie Toft Jensen er glad for at være frivillig lektiehjælper i læringscaféen og siger: ”Det betyder meget for mig, at vi kan skabe et bånd til hinanden, både fordi det bliver nemmere at skabe en god læringsrelation, men også fordi det bare er hyggeligt at være sammen og lære hinanden at kende.”

Fagligt boost, cookies og hygge                                           

Når man træder ind i læringscaféen, opdager man straks, at det er et hyggeligt og rart sted at være. Der er ofte levende lys, saftevand og cookies. Og selvom der er rift om cookierne, så er et af de vigtigste redskaber for at skabe et godt læringsmiljø, den gode stemning. Dina Karroum går i 9. klasse på Engdalsskolen og er glad for at være i læringscaféen: ”Jeg synes, det er en stor hjælp i min hverdag, da jeg kan få hjælp til det, jeg har brug for.  Stemningen er hyggelig og meget lærerig. Man får i hvert fald lavet noget! Jeg gik fra at være meget udfordret i matematiktimerne til at være rimelig god til det. Læringscaféen har været god til at give mig et fagligt boost.”

Unge hjælper hinanden med at vælge vej

I Læringscafé Yggdrasil er der plads til mange forskellige unge, men indsatsen er målrettet unge i 8. og 9. klasse. En ting der fylder meget hos de unge, er uddannelsesparathedsvurderingen. Når man går i 8. og 9. klasse, opstår der et forventningspres i forhold til at vælge uddannelse. Både fra forældre, samfund og en selv.

Vi snakker om dette pres og hjælper hinanden med at tage gode uddannelsesvalg. En 9. klasses elev, som bruger læringscaféen, fortæller om den vejledning, hun har fået fra andre unge: ”Da jeg går i 9. klasse, har jeg fået nogle tips til nogle af de eksamener jeg skal op i. Jeg har også spurgt ad om hvordan de forskellige ungdomsuddannelser er, og hvilke retninger og valgfag jeg kan vælge ud fra mine interesser, og det har helt klart hjulpet mig med at søge ind på gymnasiet.”

Arrangementer med fokus på uddannelsesvalg

Det kan være rigtig svært at finde vej i uddannelsesjunglen, og derfor har der i læringscaféen været afholdt en række arrangementer med fokus på uddannelsesvalg både for elever og forældre. De unge har været på uddannelsesbesøg, deltaget i workshops og afholdt temaarrangementer i læringscaféen med inspirerende gæster.

I januar 2020 fik læringscaféen besøg af en sygeplejerske, lærer og socialrådgiver. De fortalte ikke kun om deres jobs, men tog også en del af jobbet med sig. Fysiklæreren lavede eksperimenter med elektricitet, sygeplejersken tog blodtryk og testede blodsukker, og socialrådgiveren kunne fortælle levende om sit møde med borgerne.

Gode bekendtskaber og relationer

Faglighed er ikke det eneste, som er vigtigt i læringscaféen. Der er en stor værdi i de relationer, de unge danner til hinanden. De griner, lærer, spiser og reflekterer sammen.

Amanda, som er frivillig, fortæller om en relation hun har fået til to unge drenge: ”Da jeg først startede i caféen, mødte jeg drengene Abdalla og Sakaria. De to er gode venner og har en masse energi. Jeg har haft mange gode snakke og grin med de to drenge, og de kommer begge fast i læringscaféen. Det er et bekendtskab, jeg sætter pris på og glæder mig altid til at se dem, når jeg skal være frivillig. Vi har haft mange sjove stunder, men også arbejdet på gode projekter, som for eksempel 9. klasses projektopgaver og forskellige afleveringer.”

Vi glæder os til at se dig!

Går du – eller nogen du kender – i 8. eller 9. klasse, så er I meget velkomne i læringscaféen. Vi er der for dig! Tag din klassekammerat, ven eller fætter i hånden og mød op i det boligsociale hus Yggdrasil på Dortesvej 35A.

Vores åbningstider er:

Tirsdag: 17:00 – 19:00
Torsdag: 17:00 – 19:00

Læringscafé Yggdrasil er et samarbejde mellem Red Barnet Ungdom og Yggdrasil – Det boligsociale hus i Gellerup/Toveshøj.

Har du lyst til at være frivillig lektiehjælper, så kontakt Ali Karim på e-mail ALKA@bbbo.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.