Bydelsmødrene i Gellerup er nu klar til at fortsætte kursusprogrammet for 14 kommende bydelsmødre, sådan at de kan afslutte uddannelsen inden sommerferien. Der vil så være 108 uddannede bydelsmødre, som er klar til at gøre en positiv forskel i lokalområdet.

For at blive bydelsmor skal man gennemføre Bydelsmødrenes grunduddannelse. Her får man faglig viden, opbygger netværk og får viden om og forståelse for arbejdet som bydelsmor.

Onsdag går det løs igen for de 14, efter at coronaen lukkede alt ned i marts. Der er lagt et stramt program, der betyder, at de kan nå alle moduler inden sommerferien.

Forløbet er planlagt ud fra de gamle afstandskrav på max 10 personer i en gruppe, og det betyder, at de 14 deltagere er delt i to grupper. Halvdelen får undervisning om formiddagen, og den anden halvdel møder efter frokost.

Bydelsmødre får selvtillid og går i gang med uddannelse, job og frivilligt arbejde
”Mange bydelsmødre oplever, at de bliver et forbillede for andre kvinder, og det giver dem selvtillid,” siger familiemedarbejder Ilham Mohamed, Det boligsociale hus Yggdrasil.

Hun kan se, at flere bydelsmødre også går i gang med foreningsarbejde og går ind i lokale bestyrelser, forældreråd og skolebestyrelser.

”Det vigtigste er, at kvinderne udvikler sig. De kan se, at de kan bruge den nye viden. Nogle får glæde af den nye viden hjemme i familien, men mange bydelsmødre vælger at bruge uddannelsen som et springbræt til for eksempel at gå i gang med en uddannelse eller at få et job”, siger Ilham Mohamed.

Kursus i økonomi
Ud over den igangværende uddannelse holder Bydelsmødrene i Gellerup et fast møde hver  fredag kl. 10-12. Her er alle velkomne – også selvom man ikke er uddannet bydelsmor.

Ilham Mohamed opfordrer også kvinder med bopæl uden for Gellerup til at komme forbi, hvis de har interesse i bydelsmødrenes arbejde. Blandt andet ønsker bydelsmødrene kontakt til flere etnisk danske kvinder.

Foruden det ugentlige arrangement kan man også som bydelsmor melde sig til flere kurser i efteråret, bl.a. et hygiejnekursus og et kursus i hvordan man bruger en hjertestarter foruden et brandkursus samt førstehjælpskursus.

Bydelsmødrene tilbyder sammen med Nordea ligeledes et kursus i kvindeøkonomi, hvor man får viden om bl.a. lån, pension, opsparing og at lægge budget. Anden del af det kursus afholdes efter sommerferien.

Derudover inviteres alle bydelsmødrene hvert kvartal til et netværksmøde, hvor forskellige emner tages op. På næste møde 9. juni vil en væsentlig samtale komme til at dreje sig om hvordan bydelsmødrene og deres familier har håndteret coronakrisen, og hvordan man kan forbedre egen håndtering i forhold til fremtidige store kriser.

Næste uddannelsesforløb for kommende bydelsmødre starter sandsynligvis i slutningen af 2020.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.