Gellerups kommende nye skole skal bidrage til at tiltrække ressourcestærke beboere til bydelen, og målet er også at tiltrække elever fra den anden side af ringvejen. Her kan du læse om de bærende principper for den nye skoles pædagogik.

Aarhus Kommune vil sætte alle kræfter ind på, at både udsatte børn fra Gellerup-området og ressourcestærke tilflytter-børn skal trives og udvikle sig i lokalområdets kommende folkeskole. Kommunen har efter sommerferien præsenteret et oplæg, der skal overbevise både nuværende og kommende børnefamilier om, at der fra 2025 vil være et stærkt skoletilbud i Gellerup.

Analyser af bosætning har vist, at forældre typisk ikke vælger ny bolig på grund af skolen. Men mange vægter dog højt, at familien får gode skoler og daginstitutioner tæt på. I foråret har kommunen talt med mange potentielle brugere af en ny skole:

”Forårets indsamling af viden og erfaringer har vist at det betyder mindre om skolen er en profilskole eller ej. Til gengæld vil en klar profil bidrage til den gode fortælling om en god skole og fritidscenter med et gennemarbejdet værdigrundlag og pædagogik,” skriver Aarhus Kommune i oplægget.

Livsglæde og viljestyrke
Børn og Unge-rådmand Thomas Medom har besluttet, at den nye skole skal være en profilskole med en tydelig pædagogisk profil. Skolens vision er formuleret sådan her:

”På skolen og fritidscenteret i Gellerup arbejder vi undersøgende og i projektforløb, der gør børnene og de unge aktive, opfindsomme og handledygtige. Med en sådan profil udvikler vores børn og unge livsglæde, gåpåmod og viljestyrke, så de får de bedst mulige forudsætninger for at realisere et godt og bæredygtigt liv.”

Pædagogikken vil være tage afsæt i fem principper, der tilsammen danner grundstrukturen for ethvert projektforløb i skole og fritiden. De faglige eksperter vurderer, at fem elementer vil give gode resultater for såvel motivation og engagement – både hos de udsatte og de fagligt stærkeste børn og unge.

De fem principper
Virkelige problemstillinger
Problemstillingerne til vores undervisning og fritidsliv finder vi i børnenes og de unges undren, fascination og nysgerrighed og i fagenes indhold. Det sker gerne i samspillet med lokale og globale partnere og fællesskaber – ofte i samarbejde mellem skole, SFO og fritid, med foreningsliv, uddannelser og erhvervsliv.

Forskellige arbejds- og undersøgelsesformer
Alle forløb starter med et såkaldt “kickoff”, der skal være engagerende, motiverende og inddragende for børnene og de unge. Her præsenteres design for projektforløbet og hvordan problemstillingen vil blive undersøgt og besvaret.

Selvskabte produkter
Under hele forløbet arbejdes der med selvskabte produkter, som barnet og den unge allerede fra starten ved, hvad er. Det vil appellere til deres praktiske færdigheder, kreativitet og engagement gennem oplevelsen af medbestemmelse.

Systematisk feedback
Forløbene giver børnene og de unge muligheder for at reflektere over egen læring og udvikling ved at give hinanden løbende feedback. Feedbacken foregår dels mellem børnene og de unge, dels fra lærere og pædagoger og/eller inddragede eksperter i projektforløbene. Samtidig gives der via feedforward bud på de næste skridt, som skal tages for at sikre progression.

Fremstilling af produkt og formidling
Alle forløb afsluttes med at børnene og de unge fremviser og fortæller om deres produkter for et autentisk publikum. Det kan være eksperter, forældre, lokalsamfund eller resten af skolen og fritidstilbuddet.

Markant arkitektur
Børn, forældre, medarbejdere og lokalområde får et byggeri, som alle kan være stolte af, lover Aarhus Kommune i oplægget. Det skal være bygninger, der gennem arkitekturen bidrager positivt til forandring af bydelen:

”Allerede udefra og gennem hovedindgangen oplever den besøgende tydeligt skolens og fritidscentrets pædagogiske profil. Bygningernes markante arkitektur, karakteren af materialer og den rumlige oplevelse i bygningerne viser det faglige og menneskelige engagement, der bærer profilen for skole og fritid.”

Aarhus Kommune har i oplægget beskrevet mange ideer til, hvordan skolens pædagogiske tilgang kan komme til udtryk i den fysiske indretning af skolen. Desuden beskrives det, hvordan udearealerne kan indgå i læringsrummet, og hvordan skolen kan samarbejde med lokalområdet, f.eks. via det nye Sports og Kulturcampus.

Planen for den nye skole skulle oprindelig have været præsenteret for lokalområdet i foråret, men det satte coronaen en stopper for. Foreløbig har Børn og Unge udskudt præsentationen af den nye skole og fritidscenters brede pædagogiske og faglige profil på ubestemt tid.

Hvis du har lyst til at læse hele Aarhus Kommunes oplæg om den nye skole, kan du finde det her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.