I Beredskabet i Gellerup mødes politiet, Aarhus Kommune og et stort antal frivillige foreninger og koordinerer den fælles indsats med at skabe tryghed i lokalområdet. Repræsentanter for de frivillige foreninger i lokalområdet går sammen med kommunale gadeplansmedarbejdere i aften- og nattetimerne ud og hjælper det lokale politi med at skabe ro i gaderne. Samarbejdet har i næsten 20 år været enestående i Danmark.

I godt 15 år har Beredskabet i Gellerup været en samlende kraft, hvor alle gode kræfter hos kommune, politi og frivillige beboere mødes og diskuterer udfordringer i lokalområdet og aftaler fælles handling.

”Når vi trækker på samme hammel, er vi betydelig stærkere, end hvis vi skulle klare tingene hver for sig. Det fællesskab her i Gellerup skal vi værne om,” sagde politikommissær Klaus Hvegholm Møller tirsdag aften, da Beredskabet var på dagsordenen på Samvirkets kvartalsmøde.

Samvirket kom i 2008 til som et netværk og partnerskab mellem frivillige foreninger, boligforeningen, politi og kommune i Gellerup og Toveshøj.

Forebygger mod kriminalitet
Helt tilbage omkring år 2000 begyndte lokalpolitiet og Aarhus Kommune at koordinere indsatsen i Gellerup og Toveshøj, og i 2005 var en stribe gaderøverier i Gellerup anledning til, at også foreningslivet gik ind i arbejdet. Aften efter aften gik omkring 100 personer rundt i bydelen og var på den måde med til at forebygge mod yderligere kriminalitet.

”Det var nabo til nabo, hvor alle forældre blev opfordret til at holde deres børn inde om aftenen. Ved en fælles indsats sørgede vi for, at børnene var hjemme, sådan at politi og brandvæsen kunne gøre deres job,” husker fritids- og ungdomsskoleleder Anders Glahn.

Senere har Beredskabet mange gange været aktiveret i forbindelse med blandt andet containerbrande og stenkast mod politiet.

Aktiverer de frivillige
I praksis består den ene del af Beredskabet af en lille gruppe medarbejdere fra bl.a. politi, socialforvaltning og fritids- og ungdomsskolen, som mødes og diskuterer aktuelle problemstillinger som for eksempel den opblussede bandekonflikt eller unges brug af hardball-pistoler.

Når de professionelle ser et behov for det, kan de hurtigt aktivere den del af Beredskabet, der består af frivillige fra de mange foreninger.

Simon El-Zeinab er koordinator for den civile del af Beredskabet. Han er løbende i kontakt med de mange frivillige foreninger og beboere, og sørger for at de alle liver holdt løbende informeret om arbejdet.

”Da vi for eksempel havde mange containerbrande, var der rigtig mange fra foreningerne på gaden fra midt på aftenen til 1-2-stykker om natten. Rigtig mange tilbød deres hjælp og var med til at gå rundt og holde øje i lokalområdet,” sagde han.

Også den anden vej kommer der mange henvendelser fra beboere, som har set eller hørt noget, de ønsker at videregive til myndighederne. Det sker især via grupper på WhatsApp, men også Facebook bliver brugt som informationskanal.

 Også lokalområdets moskeer bakker op om Beredskabets arbejde, understreger Simon El-Zeinab. Imamer har ind i mellem budskaber med fra Beredskabet i forbindelse med fredagsbønnen.

Tættere på borgerne
En beboer oplyser, at en gruppe på 20-25 unge mænd hver aften samles et bestemt sted ved Gudrunsvej. De virker flinke, men alene antallet betyder, at beboerne i området føler sig utrygge.

Det er et eksempel på en borgerhenvendelse, der kan blive diskuteret i Beredskabet, og både politiet og kommunens opsøgende medarbejdere vil lægge vejen forbi og tage en snak med dem om, at deres adfærd kan virke utryg på andre beboere.

”Beredskabet hjælper os også til på mange måder at komme tættere på borgerne. Vi mødes rundt omkring i klubberne og i mange andre forskellige fora. Jeg tror, mange beboere oplever, at det er let for dem at komme i kontakt med os i politiet,” siger politikommissær Klaus Hvegholm Møller.

Da corona-smitten brød ud, var Beredskabet afsæt for, at der blev dannet en lokal gruppe borgere, som tog initiativ til at hjælpe syge og sårbare mennesker, som ikke kunne gå ud og købe ind eller ordne andre fornødenheder.

Via et initiativ fra Folkesundhed Aarhus Vest bliver der nu uddannet et antal corona-guides, der skal hjælpe lokale borgere med svar på corona-spørgsmål.

Tryghed hos de nye beboere
På tirsdagens Samvirke-møde blev det blandt andet diskuteret, hvordan Beredskabet kan medvirke til at skabe øget tryghed i bydelen. Især var det for lokalpolitiet vigtigt, at nye beboere føler sig trygge.

”Vi kommer gerne ud og taler med beboerne om eventuelle problemer. Vi har alle sammen behov for som tilflytter at få nogle tips. Når man får startet godt, bliver man sandsynligvis også rigtig glad for at være her,” sagde politikommissær Klaus Hvegholm Møller.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.