Der var god deltagelse og masser af spørgsmål, da Aarhus Kommune forleden holdt borgermøde om den kommende nye skole i Gellerup og skabelsen af en ny bydel omkring Dortesvej.

”Jeg er super stolt over, at vi er nået hertil. Det er et enigt byråd, der står bag beslutningen om at bygge en ny skole og et nyt fritidscenter,” sagde Børn og Unge-rådmand Thomas Medom (SF) i sin velkomst.

”Jeg er helt overbevist om, at en ny skole og et nyt fritidscenter kan blive et godt samlingssted for lokalområdet. De skal ikke kun sikre en bedre trivsel og dagligdag for lokalområdets børn og familier, men også være med til at hjælpe den byudvikling på vej, der allerede er godt i gang.”

Der var mange spørgsmål til den kommende skole og tilhørende fritidshjem, men også udviklingen af et nyt kvarter ved Dortesvej var der debat om.

Byplanarkitekt Hanne Skipper Jørvang understregede, at de mange spørgsmål og kommentarer ikke bliver gemt. Man skal selv indsende et høringssvar senest d. 17. november, hvis man ønsker at påvirke planerne så tidligt i forløbet.

Der kommer senere endnu en høring, når de endelige planer for området ligger klar.

Vigtigt at børnene tidligt lærer dansk
Sammensætningen af elever i den nye skole var et emne, flere af deltagerne i borgermødet var optaget af.  Hvordan vil Aarhus Kommune sikre, at Gellerups kommende folkeskole får en blandet elevsammensætning, blev rådmand Thomas Medom spurgt.

”Den nye skole skulle gerne komme til at ligne alle andre gode folkeskoler i Aarhus. Der har vi en regel om, at højst hvert femte barn må have brug for sprogstøtte. Den regel kommer også til at  gælde på den nye skole,” svarede han.

”Der bliver altså en vigtig opgave for familier, civilsamfundet og daginstitutioner i, at børnene tidligt lærer dansk. Det kræver, at vi virkelig knokler med sproget.”

Men hvad betyder det så for den stærkt kritiserede busordning, hvor elever ikke kan få plads på den lokale folkeskole, men i stedet transporteres til en anden skole i Aarhus, blev der spurgt.

Bus-ordningen bliver bevaret, svarede Thomas Medom:

”Vi undersøger i øjeblikket, hvordan ordningen kan blive bedre.”

Særlig profil vil være tiltrækkende
Flere deltagere ville desuden høre, hvordan den skole kan tiltrække tilstrækkelig mange børn fra nærområdet ?

 ”Den her skole vil kunne noget helt unikt i forhold til den måde, vi vil undervise og møde børnene på,” svarede skoleleder på Ellehøjskolen, Helle Mønster og fortsatte:

”Vi håber, at skolen på grund af helt særlig profil kan tiltrække børn også fra andre skoledistrikter. Og så tror vi, at med den byudvikling der er i gang i lokalområdet, vil der blive en meget bredere beboersammensætning og derfor også et bredere elevgrundlag.”

Helle Mønster blev også spurgt til inddragelse af forældrene i planlægning af den nye skole. Hun svarede, at forældre er en del af styregruppen, og at der også har været forældre-repræsentanter med på inspirationstur rundt i landet. Desuden har Bydelsmødrene og fædrene i baba også været involveret.

Helle Mønster lovede desuden, at der kommer flere informationsmøder om skolen, når corona-smitten er lettet.

Ikke flere ændringer i skoledistrikterne
Juridisk chef i Aarhus Kommune, Christian Mølgaard tilføjede om skolens placering i den nyanlagte bypark, at det vil give skole og fritidscenter en unik placering som omdrejningspunkt i lokalområdet. Det vil blive et spændende område for hele Brabrand, og som folk vil komme til udefra for at besøge, mente han.

Kan skoledistriktet udvides yderligere, så det også rummer et villakvarter, blev der også spurgt.

 ”Der vil i forvejen være en væsentlig blandet sammensætning af skoledistriktet, hvor der også indgår de nye ejerboliger,” svarede Thomas Medom, som derfor ikke mente, at der vil blive ændret yderligere i skoledistrikterne.

 Træer kan blive stående ved Dortesvej
Der var også en del spørgsmål til udviklingen af et nyt kvarter vest for Karen Blixens Boulevard, hvor en række boligblokke ved Dortesvej skal rives ned.

Der er lagt op til, at der kan bygges i op til seks etager ud til Karen Blixens Boulevard, og en spørger ville vide, om de planlagte rækkehuse så ikke vil ligge i skyggen af de højere boligblokke?

Aarhus Kommunes projektleder Anne Marie Due Schmidt svarede, at der er planlagt en gradvis nedtrapning af bygningshøjden mod vest fra til 4-6 etager til 2-etagers rækkehuse.

”Vi er i gang med den indledende dialog med den private udvikler. Der skal blandt andet også være et grønt område i kvarteret, og vi har allerede været ude og registrere hvilke træer, der findes. Vi håber, at en del af dem kan blive stående,” sagde hun.

Cykler og biler i fredelig sameksistens
I slutningen af borgermødet blev der også spurgt ind til, hvorfor der langs en del af de nye veje i Gellerup mangler cykelstier. Det svarede trafikplanlægger Jesper Frandsen, Trafik og Veje, på:

”Da man lavede det nye vejnet i Gellerup og Toveshøj var der stor fokus på den dårlige færdselskultur i området. Derfor blev der lavet hastighedsdæmpende foranstaltninger med knæk på vejene og mange bump, så hastigheden naturligt holdes nede på 40 og ned til 30 km/t. Derfor blev der kun lavet cykelstier langs nogle af vejene. De øvrige steder på der være fredelig sameksistens mellem biler og cykler”.

”Karen Blixens Boulevard er lidt speciel. Når vejen er så bred blev det for meget, hvis der også skulle være cykelstier. Her skal cykler og biler færdes fredeligt mellem hinanden på kørebanen”.

Du kan indsende høringssvar til de foreløbige planer om ny skole og fritidscenter i Gellerup og byudviklingen ved Karen Blixens Boulevard via denne hjemmeside. Du skal svare senest d. 17. november.

Links:

Her finder du videoer af oplæggene på borgermødet

Her kan du få et overblik over arbejdet med udvikling af en ny skole og nyt fritidscenter i Gellerup

Du kan desuden følge løbende med på Instagram-profilen Nyskolefritidgellerup

 

 

 

 

Forhøring i gang: deltag.aarhus.dk senest 17.11.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.