Af Christian Andersen og Peter From Jacobsen

Der har de sidste fire år været en nærmest eksplosions-agtig vækst i antallet af nye virksomheder i Gellerup. En analyse foretaget af Gellerup.nu viser, at af de nuværende 199 aktive cvr-numre i Gellerupparken og Toveshøj er de 135 stiftet siden 2017.

Gellerup-området er i rivende udvikling. Nedrivninger afløses af nybyggerier og ændrer i disse år bydelen fundamentalt. Men der er ikke kun tale om en fysisk omdannelse. Også iværksætteriet blomstrer, og det samlede antal virksomheder, som har rødder i Gellerup og Toveshøj, er det største i mange år.

Gellerup.nu har analyseret tal fra CVR-registret og har fundet hele 199 aktive virksomheder, når foreninger og inaktive cvr-numre er sorteret.

Analysen viser desuden, at 135 af de 199 virksomheder er stiftet siden 2017. 67,8 procent af virksomhederne er altså under fire år gamle.

”Det er godt nok mange nye virksomheder. Voldsomt mange! Det tyder på, at der er kommet meget mere erhvervs-aktivitet i Gellerup-området i de senere år,” lyder kommentaren fra Mai Louise Agerskov, som er direktør i INCUBA A/S, der er et netværk for iværksættere i Aarhus. Hun er desuden bestyrelsesmedlem i Erhverv Aarhus.

Udviklingen i antal nystartede virksomheder i Gellerup og Toveshøj siden 1994. Den blå del af søjlerne viser det antal virksomheder, der stadig er aktive. Grafik: Christian Andersen

Mange virksomheder overlever ikke
Som tallene viser, har Gellerup-området gennem årene faktisk skabt rigtig mange nye virksomheder, men de seneste år har tallet dog ligget betydeligt højere end de foregående år.

Samtidig tegner grafen et tydeligt billede af et markant problem for mange af de nye virksomheder i Gellerup: De klarer sig ikke ret længe, inden de af forskellige årsager lukker ned igen.

Det betyder, at selvom der år for år er etableret mange nye virksomheder i bydelen, er det samlede antal ikke vokset ret meget, fordi næsten lige så mange er lukket igen.

Også på landsplan er problemet tydeligt: Under halvdelen (helt præcist 45,7%) af de nystartede virksomheder i Danmark overlever i fem år. Men i Gellerup er andelen endnu mindre.

Iværksætter-miljøer er vejen frem
Tallene peger altså på, at hvis virksomhederne i Gellerup-området formår at overleve længere, vil det have stor betydning for den samlede udvikling i bydelens erhvervsmiljø og jobskabelse. Og her er Gellerup måske allerede på rette vej.

Mai Louise Agerskov, INCUBA, peger på, at især skabelsen af fælles miljøer, hvor iværksætterne kan udvikle sig og  undervejs lære af hinanden, er særligt effektive i virksomhedernes tidlige faser.

”Hvis man kan samle en kritisk masse af virksomheder i sådan et miljø, vil man vokse af at være tæt på både virksomheder, der er kommet længere end én selv, og andre som først er ved at komme i gang. Man kan lære af begge typer,” siger hun.

Og netop nye iværksætter-miljøer er i de sidste to-tre år skudt op langs Karen Blixens Boulevard – i en grad så den er blevet kaldt iværksætter-boulevarden.

I Teknik og Miljøs kontorhus Blixens ved Edwin Rahrs Vej er en række nysstartede virksomheder samlet i Den Gode By, og få meter længere sydpå udgør også Square One et samlingssted for især nye små produktions-virksomheder. Endelig rummer også KollektivByen, Gudrunsvej 78, et tredje virksomhedsfællesskab.

”Det kan jo ellers være en ensom tilværelse at starte op alene. Hvis man kan dele erfaringer og trække på hinandens netværk, kan man måske lære at skyde nogle genveje i udviklingen af sin virksomhed,” siger Mai Louise Agerskov.

Som eksempel nævner hun adgangen til investorer, som vil være interesseret i at skyde penge i udviklingen af nye virksomheder. Ofte er det iværksætternes netværk, der hjælper med adgangen til mulige investorer.

Gellerup.nu vil i den kommende tid skrive en række artikler om iværksætteri og blandt andet også bringe portrætter af nogle af bydelens virksomheder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.