En stadig større andel af de 18-24-årige kvinder i Gellerup og Toveshøj er i gang med en uddannelse eller har arbejde. På syv år er andelen af unge kvinder uden job eller uddannelse mere end halveret. Til gengæld kniber det mere for de unge mænd i de udsatte boligområder.

Man kan nærmest tale om en dramatisk udvikling for de unge kvinder fra Gellerup og Toveshøj. I 2013 var 26 procent af de 18-24-årige kvinder hverken i arbejde eller i gang med uddannelse.  I 2020 er andelen af unge kvinder uden job og uddannelse faldet til 12,85 procent – altså mere end en halvering.

”Det er fantastisk gode nyheder,” siger beskæftigelses-rådmand Kristian Würtz (S).

“Vi har tit fokus på de beboere i de udsatte boligområder, som er ledige. Men de her tal viser jo, at langt de fleste nu faktisk lykkes med at tage en uddannelse. Det er virkelig godt gået af de kvinder. De viser, at det kan lade sig gøre, og at vi skal have de samme forventninger til unge fra Gellerup som deres jævnaldrende i resten af byen.”

Håber kvinderne vil bruge deres uddannelser
Kristian Würtz vurderer, at en del af de unge kvinder nok er de første i deres familie, som tager en uddannelse, og derfor er ændringen endnu mere bemærkelsesværdig.

”Hvis vi spoler tiden fem-seks år tilbage, så vi en tilsvarende stor fremgang i antallet af piger, som tog en ungdomsuddannelse. Det er formentlig den samme generation, som nu er kommet i job eller er i gang med en videregående uddannelse”.

Kristian Würtz tilføjer, at en del af de unge kvinder formentlig kommer fra en kultur, hvor kvinderne traditionelt i mindre grad har været en del af arbejdsmarkedet, end det normalt er tilfældet i Danmark. Han er derfor spændt og forhåbningsfuld i forhold til de kommende år, hvor han håber også at se dem bruge deres uddannelser på arbejdsmarkedet.

Det skal i øvrigt nævnes, at de unge kvinder fra Gellerup og Toveshøj endnu ikke klarer sig helt så godt som deres jævnaldrende kønsfæller i resten af Aarhus. Her er det kun knap syv procent, som er uden for job eller uddannelse.

Den øverste orange kurve viser, hvordan andelen af 18-24-årige kvinder uden job eller uddannelse nærmest er styrtdykket de sidste syv år, mens den blå kurve viser den stort set uforandrede andel hos de unge mænd. De to nederste kurver er udviklingen for unge mænd og kvinder i hele Aarhus. Og søjlerne viser det totale antal unge uden uddannelse eller job i Gellerup og Toveshøj. Kilde: Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus.

Bekymrende udvikling blandt de unge mænd
Mens de unge kvinder altså generelt har taget et stort spring fremad de seneste år, kniber det for de jævnaldrende mænd. Her står udviklingen nærmest stille: Andelen af 18-24-årige mænd fra Gellerup og Toveshøj uden for job og uddannelse er i de sidste syv år steget 21,6 procent til 22,7 procent.

”Vi har en udfordring med de unge mænd, hvor alt for mange ikke lykkes med at få et job eller komme i gang med en uddannelse. Det er ret bekymrende. Hvis vi ikke får knækket den kurve, risikerer at få skabt en ny underklasse årtier frem i tiden. Det er helt afgørende, at vi får den udvikling brudt,” siger Kristian Würtz.

”Vi skal i samarbejde med blandt andet boligforeninger og jobindsatser så hurtigt som muligt tæt på problemet og have fundet nogle løsninger.”

Han ser en tendens til, at de teenage-drenge, som ikke trivedes i skolen, heller ikke er kommet i gang med en ungdomsuddannelse. Det er dem, der nu tæller tungt i statistikken.

Rådmanden peger på en styrket indsats i folkeskolen, der kan sikre, at de skoletrætte drenge også får noget med sig, så de har lysten til også at klare sig godt videre frem. Han peger på den aktuelle indsats for øget trivsel og mindre fravær som en af vejene frem.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.