Familie Netværk har gennem 14 år været et mødested for somaliske familier i Toveshøj. Foreningens lørdags-arrangementer har skabt mange venskaber blandt børnene, og mødrene udvikler stærke netværk, de har glæde af i hverdagen.

Når corona-restiktionerne igen tillader det, mødes en række familier med somaliske rødder om lørdagen i daginstitutionen Troldehøjen ved siden af den tidligere Tovshøjskolen. Børnene leger, og mødrene laver mad, drikker kaffe og hygger sig, mens snakken går.

De sidste 14 år har Familie Netværk i Toveshøj dannet rammen om familiernes samvær. Selv efter at børnene er blevet voksne, bevarer de typisk venskaber fra den gang, de løb rundt på legepladsen og spillede fodbold eller sang og dansede sammen.

De fleste af kvinderne er også en del af Bydelsmødre i Gellerup, og alle har enten arbejde eller er i gang med en uddannelse. De ser lørdagene i Troldehøjen som et fristed. De nyder, at børnene leger sammen på kryds og tværs af aldersgrænser, og at de selv har opbygget et stærkt netværk.

”Vi har stor tillid til hinanden og kan diskutere problemer, hvis et barn for eksempel har det hårdt i skolen. Vi er der for hinanden og hjælper hinanden. Hvis én har travlt, køber vi ind for hinanden eller tager os af hinandens børn,” fortæller to af kvinderne, Hibak Mohamed og Nawal Haji.

Mødested for dansk og somalisk kultur
Foreningen Familie Netværk blev stiftet i 2007, fordi en gruppe forældre ønskede at skabe et sted, hvor deres børn kunne være mere sammen, og man kunne arrangere fælles legedage og udflugter.

Men foreningen skulle også være et sted, hvor man kunne tale sammen om opdragelse og deltagelse i det danske samfund, og hvor man kunne være med til at nedbryde fordomme og skabe forståelse mellem dansk og somalisk kultur og traditioner.

”Det er rigtig hyggeligt at have et sted, hvor man kan være sammen som familie. Mange af vores børn går i skole forskellige steder i Aarhus, og så er det rart, at de her har et mødested,” siger Hibak Mohamed.

De nævner blandt andet den traditionsrige fælles julehygge, hvor der bliver bagt cookies, pyntet julekranse m.m. Børnene laver desuden mange kreative aktiviteter, danser, spiller fodbold, laver mad og får hjælp til lektierne.

I sommerhalvåret foregår det meste udendørs, hvor børn og voksne laver bål og griller eller tager på ture i Hasle Bakker eller Skjoldhøjkilen.

For mange af børnene er lørdagene på Troldehøjen blevet starten på nære venskaber. Midt i ugen ses børnene hos hinanden og hygger sig, tegner, danser og spiller playstation, og en del går sammen til fritidsaktiviteter som fodbold, håndbold, svømning og dans.

Forældrene glæder sig sammen om, når det går de nu voksne børn godt. Mange er i gang med ungdomsuddannelse og på vej mod job.

Fælles ansvar
Frem til corona-nedlukningen har familierne fortsat kunnet mødes om lørdagen. Enkelte familier har dog været ramt af corona-virus og har naturligvis måttet isolere sig.

12-13 familier er med i Familie Netværk. Hibak Mohamed og Nawal Haji vurderer, at det er et passende antal, der gør, at man kan lære alle godt at kende og tage ansvar for hinandens børn.

”Vi har et fælles ansvar. Hvis én forælder har afgjort en sag, kan en anden ikke bare beslutte noget andet. Og vi er enige om, at hvis et barn ikke opfører dig ordentligt, må det blive hjemme den næste weekend. På den måde er vi én stor familie,” siger Hibak Mohamed.

Aldersmæssigt spænder børnegruppen fra to måneder til unge mænd, de ældste på 19 år kigger stadig forbi og spiller fodbold og hygger med de yngste – og driller dem lidt.

Få børn kan tale somalisk
Det er typisk mødrene, som er sammen med børnene i Familie Netværk. Ved 17-tiden kommer fædrene og henter børnene, og kvinderne rydder så op og får en kop kaffe og en snak.

De to kvinder lægger ikke skjul på, at de ser lørdagene i Familie Netværk som et fristed. Hele ugen har de talt dansk på jobbet og på deres uddannelser. Her kan de være sig selv og hyggesnakke på somalisk. De håber, at børnene også på den måde bevarer evnen til i det mindste at forstå somalisk – men også gerne at tale det.

Forældrene ønsker typisk, at børnene fortsat kan begå sig på somalisk, men det kniber for mange, som lytter til, hvad forældrene siger på somalisk – og svarer tilbage på dansk.

”Problemet er så, at de ikke kan forstå de ældre i familien, når vi taler sammen i telefon. Jeg synes også, det er vigtigt, at børnene kan forstå somalisk, hvis de en dag rejser hjem til Somalia,” siger Nawal Haji.

”Det er nok vores egen fejl, at vi ikke holder nok fast i, at børnene skal kunne tale somalisk. De burde kunne tale begge sprog. Jeg oplever, at for eksempel arabiske børn kan tale både dansk og arabisk perfekt,” tilføjer hun.

”Min søn på 10 år taler slet ikke somalisk, så han vil ikke kunne give sproget videre. Det er jeg da lidt ked af”.

På grund af borgerkrigen i Somalia har ingen af dem set deres hjemland i mange år. Nawal kom til Danmark som 25-årig efter at have boet en årrække i Dubai. Hibak kom til Danmark som flygtning i 1993.

Håber at få deres eget sted
Allerede i 2007, da Familie Netværk blev stiftet, drømte familierne om, at de kunne få deres eget sted, hvor de kunne udfolde sig sammen. De er glade for at kunne benytte Troldehøjen – men de lægger ikke skjul på, at det også kan være lidt besværligt.

De er afhængige af at kunne låne de kommunale lokaler, og det sker, at deres lørdagsarrangement må aflyses på grund af andre aktiviteter i institutionen.

”Når Aarhus Kommune nogle gange skriver med kort varsel, at de selv skal bruger lokalerne, har vi gået og glædet os hele ugen til at skulle mødes. Og overnatning har vi aldrig kunnet arrangere. Vi håber stadig, at vi kan finde et sted, hvor vi selv har ansvaret og kan have lektiehjælp og andre aktiviteter i løbet af ugen,” siger de.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.