Der har i lang tid været mangel på foreningslokaler i Gellerupparken og Toveshøj. Men nu er der lavet en aftale med Aarhus Kommune, der gør det muligt for lokalområdets foreninger at få midlertidige lokaler på førstesalen i ejendommen Gudrunsvej 78.

Her vil der blive afsat 13 lokaler til foreningerne samt fælles toiletter og køkken. Man får eget lokale med dør, der kan låses.

Suhuur Mohamed er ansat til at administrere ordningen og udlevere nøgler. Hvis I mangler lokaler, skal I skrive til hende og bede om et ansøgningskema på email smoh@aarhus.dk.

Du kan også finde ansøgningsskemaet på Gellerup.nu´s og Yggdrasils Facebookside.

I skal udfylde skemaet og blandt andet svare på følgende tre spørgsmål:

  • Hvad skal I bruge lokalet til?
  • Hvor meget forventer I at bruge det?
  • Hvad er jeres rolle og opgave i lokalområdet?

Hun understreger, at det kun er foreninger i lokalområdet, Gellerupparken, der kan blive en del af løsningen i Gudrunsvej 78.
Man skal samtidig være en godkendt folkeoplysende eller social forening.

Selve lokalerne kan man anvende, som man vil – om man så vil holde debat-aften, holde møder eller arrangere fællesspisning, beslutter man selv.

Ansøgningsfrist:
8. april 2021. Hurtigst muligt derefter bliver fordelingen af lokalerne lagt fast.

Indflytning:
Sandsynligvis kan foreningerne flytte ind på Gudrunsvej 78 d. 17. maj, hvis ellers corona-restriktionerne tillader det.

Adgang:
Der bliver kun adgang via den røde trappe på nordsiden af bygningen. Foreningerne kan låse sig ind og ud via en nøgle eller chip-løsning.

Rengøring og administration:
Suhuur Mohamed står for administrationen. Udlevering af nøgler vil ske via husets pedel. To unge vil sørge for rengøring to gange om ugen.

Praktisk:
Lokalerne er tomme, så man skal selv sørge for at medbringe møbler.

Udflytning:
Foreningerne skal flytte ud af lokalerne igen i slutningen af december 2021. På det tidspunkt ventes det nye Sports- og Kulturcampus at stå klar.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.