Gellerup og Toveshøj er på mange forskellige måder mangfoldighedens bydel. Og i 2022, når Stensagerskolens 238 elever flytter ind i Tovshøjskolens tidligere lokaler på Janesvej, bliver endnu en dimension føjet til.

Aarhus Byråd vedtog lige før jul anlægsbudgettet på 121 millioner kroner, og håndværkerne er nu gået i gang med den omfattende renovering, der skal gøre den nye Stensagerskole til en af landets mest moderne skoler for børn og unge med fysiske og psykiske handicaps.

Det har vist sig at være noget nær den perfekte løsning for Stensagerskolen, der i mange år har haft til huse i Viby: På Janesvej i Brabrand er der varmtvandsbassin, idrætshal, skolen er i et plan, og der er oven i købet grønne områder og plads omkring skolen til at boltre sig på.

Som en del af ombygningen vil blandt andet adgangs- og tilkørselsforhold blive forbedret, sådan at skolens elever let kan blive kørt til og fra skolen.

De politiske ambitioner for Stensagerskolens nye rammer er høje: Målet er at udvikle et unikt specialpædagogisk 0-18 års miljø i tidssvarende fysiske rammer på ét sted:

”De børn i Aarhus, som lever med de allerstørste handicaps, får her et topmoderne tilbud tilpasset til forskellige børns forskelligartede behov,” sagde SF´s Mette Bjerre, da Aarhus Byråd godkendte renoveringsplanen.

”Det er nogle af de børn og unge, som har allermest brug for vores hjælp og støtte, og derfor fortjener de også endnu bedre rammer til at kunne levere rigtig god pædagogik for de børn, som går på Stensagerskolen”, lød det fra Socialdemokratiets Anders Winnerskjold

Stensagerskolen har i dag 238 elever. Den nye ombyggede skole får nogenlunde samme kapacitet – svarende til en tresporet skole. Desuden indrettes der på skolen et special-dagtilbud til 26 børn med særlige behov.

Tovshøjskolen er bygget til, at eleverne kan gå sammen i klynger, og det har Aarhus Kommune vurderet passer fint til en organisering i forhold til alderstrin eller forskellige læringsmæssige udfordringer. Det giver mulighed for at skabe den lille afdeling i den store skole.

Samtidig kan klyngedannelserne være med til at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og en mulighed for at støtte børnene på deres vej gennem klassetrinnene.

Planen er at integrere børn med henholdsvis svære mentale og fysiske handicap, og det betyder, at klyngens medarbejdere deles om opgaven omkring eleverne med de sværeste diagnoser. Samtidig kan medarbejderne bedre aflaste hinanden og skabe fleksibilitet, end hvis hver klasse skulle fungere som sin egen enhed, skriver Aarhus Kommune i oplægget til den nye skole.

Målet er, at den nye skole kan blive et sted, der lægger op til bevægelse, motion og både fysisk og psykisk trivsel for alle – og samtidig har skolen en ambition om, at endnu flere børn med handicap dyrker idræt og i højere grad bliver en del af foreningslivet.

Samtidig er ambitionen også, at den nye Stensagerskole kan blive et sted, der også kan være med til at give netværk til forældre, bedsteforældre og søskende til børn med handicap, skrev forældrerepræsentant i skolens bestyrelse Lise Jacobsen sidste år i et fælles debatoplæg med rådmand Thomas Medom.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.