Yderligere et antal nysmittede bragte lørdag Gellerup Sogn op på så høje smittetal, at sognet nu lukker ned i mindst en uge. Sødalskolen, skolens SFO, klubtilbud, ungdomsuddannelser, kultur- fritids- og bibliotekstilbud i Gellerup Sogn må i den periode holde lukket.

41 nye smittede i løbet af den sidste uge bragte lørdag den såkaldte incidens – antallet af smittede den seneste uge – op på alarmerende 439 i Gellerup Sogn. Det betyder, at lokalsamfundet automatisk må lukke ned, til tallene ser bedre ud.

Nedlukningen er en konsekvens af Folketingets aftale for genåbning af Danmark. Ifølge aftalen er en kommune forpligtet til at foretage nedlukning, når følgende tre kriterier er opfyldt:

 • Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere pr. uge. I Gellerup er den 439
 • Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage. I Gellerup er der 41
 • Positivprocenten er på 2 procent eller mere. I Gellerup er den 2,9

Derfor har Aarhus Kommune meddelt, at følgende lukkes, indtil smitten er faldet:

 • Alle grundskoler, konkret Sødalsskolen.
 • Alle SFO’er og klubtilbud
 • Alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kultur-aktiviteter
 • Alle lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter indendørs
 • Gellerup Bibliotek

Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud. Dagtilbud og dagpleje er fortsat åbne. Samtidig etableres der nødpasning på skoler under nedlukningen for elever i 0- til 4. klasse, ligesom sårbare elever vil blive undtaget.

Sundhedsmyndighederne har denne opfordring til beboere i sognet:

 • Se så få som muligt
 • Offentlige medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejder hjemmefra.
 • Private arbejdsgivere lader medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gøre dette.
 • Passe små børn hjemme, hvis forældrene har mulighed for det og i dagtilbud at opdele i faste, mindre grupper mv.
 • Befolkningen i området lader sig teste

Intensiv sundheds-indsats
I den kommende tid vil sundhedsmyndighederne i samarbejde med Aarhus Kommune stå for intensive indsatser til at sikre test, opsporing og isolation i alle samfundsgrupper i sognet.

Aarhus Kommune har allerede i samarbejde med regionen og Styrelsen for Patientsikkerhed og de kommunale institutioner samt boligforeninger og forskellige foreninger i området iværksat en særlig indsats i Gellerup. Styrelsen for Patientsikkerhed er blandt andet med ”de blå veste” rundt for at ringe på og informere alle beboerne. Herudover har kommunen holdt møder med alle boligforeningerne, de boligsociale medarbejdere, frivillige foreninger, trossamfund osv. i lokalområderne for at få budskabet med opfordring til test spredt så langt ud som muligt.

Region Midtjylland har indsat mobile lyntestenheder suppleret med PCR-test: Lørdag-tirsdag, Blixens, Gellerup, kl. 9-16.

For nærmere besked om lukning af skoler, uddannelsesinstitutioner, SFO, tilbud og nødpasning skal man holde sig orienteret på de kanaler, hvor man almindeligvis får sin information, Aula eller BørneIntra mv.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.