26 bydelsmødre i Gellerup har meldt sig til projektet ”Vild med valg”, hvor de op til kommunalvalget lærer om det kommunale demokrati. Planen er, at bydelsmødrene i lokalområdet selv vil arrangere valgmøder og andre møder med byråds-kandidaterne.

Ved de seneste to kommunalvalg er stemmeprocenten i Gellerup og Toveshøj steget fra 42,9 procent i 2009 til 51,2 procent i 2017. Blandt de vigtigste årsager til den vækst regnes bydelsmødrenes mobilisering af beboerne til at gå ned og afgive deres stemme.

Derfor håber man i Aarhus Kommune, at bydelsmødrene fortsat kan være med til at skabe en øget interesse i bydelen for kommunalvalget og lokaldemokratiet i det hele taget.

”Vild med valg” hedder projektet, hvor bydelsmødrene er blevet tilbudt en særlig uddannelse, der skal styrke dem til at udbrede kendskabet til, hvorfor det er vigtigt, at man stemmer, og hvilken betydning arbejdet i Aarhus Byråd har.

26 bydelsmødre har sagt ja tak og har indledt forløbet, der er etableret af Udvalg for Mangfoldighed og Etnicitet.

”Bydelsmødrene har før de seneste valg ringet på dørene og opfordret folk til at stemme. Men de vil gerne dygtiggøre sig, så de bedre kan dele viden om, hvad kommunalvalget egentlig betyder,” siger Ilham Mohamed, som er koordinator for bydelsmødrene i 8220 Brabrand.

De 26 deltagere gennemfører et kursus, hvor de blandt andet skal lære om politikernes rolle, og hvordan arbejdet i byrådet fungerer. Som en del af forløbet skal de også overvære et byrådsmøde. Kurset afsluttes med overrækkelse af et OCN-læringsbevis.

”Det er naturligvis stadig vigtigt, at bydelsmødrene er neutrale i deres vejledning, og det bliver som tidligere indskærpet, at de ikke må anbefale bestemte kandidater. Men de er allerede meget bevidste om deres rolle,” understreger Lone Hedelund, som er konsulent for bydelsmødrene.

Målet med forløbet er, at bydelsmødrene både kan tale med deres familie og med andre beboere i lokalområdet om, hvordan demokratiet fungerer, og hvad det betyder at stemme.

Som en del af kurset lærer bydelsmødrene også at planlægge og afholde valgmøder. De mødtes forleden for at diskutere, hvilke emner de ønsker at prioritere, når der skal afholdes valgmøder med politikere.

Blandt andet ønsker de at fokusere på uddannelsesmuligheder og job for unge og kvinder. Men bydelsmødrene var også interesserede i at spørge politikerne om, hvorfor de kun er aktive i lokalområdet op til valget. De ønsker at finde ud af, om det er muligt, at politikerne kan være synlige i lokalområdet også uden for valgkampen.

Som en del af projektet er det planen, at deltagerne i ”Vild med valg” også får en rolle som valgtilforordnede, som hjælper med at sørge for de praktiske rammer i forbindelse med afstemningen på valgdagen d. 16. november.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.