De fleste politiske partier var repræsenteret, da Bydelsmødrene i Gellerup tirsdag eftermiddag holdt valgmøde i Laden på Edwin Rahrs Vej. Bydelsmødrene var velforberedte og mødte op med mange spørgsmål om især beskæftigelse, omsorg for ældre og psykisk sundhed.

”Hvad har I gjort for at skabe bedre omsorg for de ældre? Hvad vil I gøre ved, at de ældre ikke får den pleje, de har brug for?”

Sådan lød et af de mange spørgsmål til de syv politikere til tirsdagens valgmøde i Laden. Kontant, direkte og med referencer til plejehjems-skandalen i Aarhus, som TV2 afslørede i 2020.

Og politikerne kunne li´ de mange direkte spørgsmål og svarede engageret. Og mødedeltagerne fik et klart indtryk af de forskellige politiske holdninger.

”Den sag drejede sig ikke om penge, men om en kultur der var helt forkert. Det handlede om, at man skal opføre sig anstændigt,” sagde det konservative byrådsmedlem Mette Skautrup blandt andet.

Der var desuden grundige debatter om, hvordan man hjælper de mange børn og unge med autisme, og hvordan man undgår endeløse praktikforløb, uden at man kommer tættere på arbejdsmarkedet.

Velfærd under pres
Jasmine Søgaard fra Socialdemokratiet fik også startet en mere grundlæggende snak om politik og ideologi med dette indlæg:

”Jeg tror, der er en forskel mellem venstre og højre fløj. Hvis man er på venstre fløj, så vil man styrke velfærden, og man er nødt til at tage lidt flere penge fra dem, der har mest her i samfundet og få dem omfordelt. Hvis man er mere på højrefløjen, så synes man, at man kan effektivisere, og at skatten ikke skal stige,” sagde hun og fortsatte:

”Men vi må bare indse, at vores velfærd er under pres, og at det er alvorligt, og der skal sættes ind nu, hvis vores samfund ikke skal knække over.”

Det fik både Mette Skautrup og Venstres kandidat til Regionsrådet, Morten Møller Sørensen, til at reagere:

”Det er noget forfærdeligt vrøvl, du siger. At velfærden kun støttes af venstrefløjen er simpelthen ikke rigtigt,” sagde Mette Skautrup.

Hun pegede på, at det var en socialdemokratisk rådmand, som netop har nedlagt daghøjskolerne. Desuden nævnte hun et konservativt forslag om at give alle førstegangsfødende ret til et ekstra besøg af en sundhedsplejerske.

”Jeg tror ikke på, at hvis vi bare overfører 20 mia kr. til velfærd, så bliver det hele bedre. Den danske velfærdsstat har aldrig fået så mange penge, som den får nu, og alligevel mener alle partier, at den får for lidt. Man skal i stedet lytte noget mere til de mennesker, der er derude,” sagde Morten Møller Sørensen.

Der var også spørgsmål til den kommende nye skole i Gellerup. Flere bydelsmødre var bekymrede for, at kommunen kun investerer i mursten og ikke i den fornødne støtte til de børn, som har brug for det. Også dette spørgsmål gav gode svar fra de syv politikere.

Igen i dag, torsdag d. 4. november kl. 16.30, inviterer bydelsmødrene til valgmøde i Laden, Edwin Rahrs Vej 6B. Denne gang kan du høre om kandidaternes holdning til uddannelse og beskæftigelse. Du kan høre og tale med:

Annbritt Jørgensen (Socialistisk Folkeparti)
Mahad Yussef (Radikal Venstre)
Solveig Munk (Enhedslisten)
Peter Nørskov (Socialdemokratiet)

Der serveres kaffe, the og kage til mødet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.