Til sommer starter en ny fireårig boligsocial helhedsplan for Gellerup, men allerede nu er de første seks jobs blevet slået op. Blandt andet søger Det boligsociale hus en ny ungemedarbejder, som skal være med til at udvikle positive miljøer for og med Gellerups 13-18-årige.

”Du vil blive en del af et område, der aldrig står stille, hvor gode idéer er lige om hjørnet og hvor der ikke er langt fra tanke til handling.”

Sådan beskriver Det boligsociale hus i Gellerup, hvad det vil sige at arbejde med social udvikling i boligområdet.

Den kommende boligsociale helhedsplan skal understøtte områdets fortsatte udvikling i retning af at være en unik og mangfoldig bydel med sin helt egen karakter, og hvor det er godt at bo, arbejde og leve.

Blandt andet søges der allerede nu en ambitiøs ungemedarbejder. Det boligsociale hus har i forvejen god kontakt med 30-40 unge mellem 13 og 18 år, som har lommepengejob eller kommer i lektiecaféen. De bliver medspillere i udviklingen af et positivt ungemiljø. Desuden er der et tæt samspil med ungdomsskole og klubber.

”Aktiviteterne skal samlet set styrke de unges uddannelsesparathed, så lektiehjælp og uddannelsesvejledning er en central del af aktiviteterne,” står der i opslaget.

Den nye ungemedarbejder er blandt de første seks medarbejdere, som i løbet af februar bliver ansat. De kommende fire års boligsociale arbejde vil samlet set blive drevet af 17 medarbejdere med vidt forskellige fagligheder og skal være med til at:

• styrke det gode naboskab sammen med aktive beboere og foreninger
• samarbejde med forældre, børn og unge om den gode opvækst
• sætte turbo på uddannelse og beskæftigelse sammen med Aarhus Kommune

Øget fokus på civilsamfundet
Allerede i løbet af foråret flytter Det boligsociale hus ind i Sports- og Kulturcampus, der åbnede i december. Her kan de boligsociale medarbejdere gå i tæt samspil med blandt andet Gellerup Bibliotek, Folkesundhed Aarhus Vest, Aarhus Klatreklub, Cirkus Tværs, og det øvrige foreningsliv, der også får til huse i det nye byggeri.

De nye rammer er et godt udtryk for et øget fokus på civilsamfundet i Gellerup, forklarer boligsocial chef Jesper Kurdahl Larsen:

”En stor del af den nye boligsociale helhedsplan handler om at styrke aktive fællesskaber. Og der passer det utrolig godt at bo sammen med biblioteket og med lokalområdets beboerhuse og være med til at se alle de nye muligheder, der nu er i lokalområdet.”

Deltagelse i fællesskaber giver øget sundhed
Målet er, at Gellerup skal opleves som et attraktivt sted, hvor man i fællesskab med andre kan lave sjove, vigtige og interessante aktiviteter, uanset om man bor i lokalområdet eller søger dertil fra andre dele af Aarhus. Det skal være let både at være med til at sætte aktiviteter i gang og at blive en del af eksisterende fællesskaber.

”Vores område har jo særlige udfordringer, når det gælder sundhed. Og der ved vi bare, at det har positiv betydning at være aktivt, meningsfuldt sammen med andre mennesker. Man får det bare bedre ved at gøre noget aktivt sammen med andre. Og her har Gellerup en ressource i at folk kan lide at mødes. Så det vil vi understøtte.”

Gellerup-området er allerede præget af nyskabende miljøprojekter, fælleshaver, utraditionelle klubmiljøer og nye initiativer inden for sport og bevægelse.

Ud over de to nybyggerier Sports- og Kulturcampus i Gellerupparken og Laden i Toveshøj nævner Jesper Kurdahl også den kommende nye skole i Gellerup som eksempel på prioriteringen af aktivitetsbårne fællesskaber: Her bliver hele stueetagen indrettet til at kunne rumme aktiviteter drevet af frivillige.

Du finder beskrivelser af jobbet som ungemedarbejder her, og de øvrige jobs finder du, her, her, her og her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.