Et plejehjem er på vej i Gellerup. Foreningen Danske Diakonhjem bygger et friplejehjem i et helt nyt kvarter mellem Gudrunsvej og Åby Ringvej – lige nord for det kommende sundhedshus. Fredag blev de første spadestik til byggeriet fejret i sol og februar-blæst.

Tankerne om et plejehjem i et område som Gellerupparken har været 10 år undervejs, fortalte formand for Danske Diakonhjem, Flemming Christensen.

”På en tur til Stockholm oplevede bestyrelsen, hvordan man i et udsat boligområde som Gellerup havde bygget et plejehjem til mange forskellige kulturer. Det var en stor oplevelse at se, og vi traf en beslutning om, at det ville vi være med til, når chancen bød sig,” sagde Flemming Christensen, som er tidligere borgmester i Vejle.

Han understregede at præcis den mangfoldighed, der findes i Gellerup, er hvad man i Danske Diakonhjem ønsker at skabe i det nye byggeri.

”Vi er en organisation, der bygger på kristne værdier, men de kolliderer jo ikke nødvendigvis med andre religioner, fordi de bunder i den ubetingede respekt for det enkelte menneske,” forklarede han.

”Huset skal være rammen om et kulturmøde. Der vil være plads til vidt forskellige mennesker, som også i den sidste del af livet skal have mulighed for at bevare deres identitet.”

Et middel til diversitet
Afdelingschef i entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S, Jens Skinnebach, bød velkommen og indledte med at betegne det som en stor dag for virksomheden.

”Det er en opgave, som vi som virksomhed er rigtig stolte over at være med til at udføre. Allerede i 2016, da vi blev enige med Brabrand Boligforening om køb af grunden, stod det klart for os, at et af midlerne til at opnå den rigtige diversitet i området omfattede et plejehjem.”

Samme år indgik A. Enggaard en forhåndsaftale med Danske Diakonhjem, og Jens Skinnebach takkede foreningen for at turde at være first mover og starte et friplejehjem i Gellerup.

Rådmand for Sundhed og Omsorg, Christian Budde, kaldte det ligeledes en stor dag, at byggeriet af friplejehjemmet nu for alvor kan gå i gang.

”Et friplejehjem er spændende og en kæmpe berigelse. Vi har brug for en stor mangfoldighed i Aarhus Kommune, det er præcis det, den her bydel kan. Det skal et friplejehjem bidrage til,” sagde Christian Budde.

”Et byggeri af allerstørste betydning”
Formand for Brabrand Boligforening, Keld Albrechtsen, fortalte, at et plejehjem i bydelen længe har været boligforeningens ønske.

”Allerede da vi arbejdede med den første helhedsplan for Gellerup, fremsatte vi det ønske. Det er et meget væsentligt og stærk ønsket element i den samlede plan, vi nu ser som en realitet. Gellerup bliver en stadigt mere mangfoldig bydel,” sagde han.

Han drejede sig og pegede over mod den nye bypark, der ligger lige rundt om hjørnet, og det kommunale sundhedshus, der bliver nabo til plejehjemmet – og mod det nye bibliotek, der også ligger i en kort gåafstand fra det kommende plejehjem.

Keld Albrechtsen forklarede, at det passer med visionen forbydelen, at den bliver opdelt i forskellige kvarterer med forskellige faciliteter og funktioner, der til sammen skaber det nye Gellerup.

”Det er ikke længere et område, man kan opleve som en lidt isoleret ø i den vestlige del af Aarhus. Helt fysisk bliver plejehjemmet en bro ind til byen. Sammen med de nye daginstitutioner og den kommende skole kommer det her til at gøre bydelen komplet. Det er et byggeri af aller største betydning!”

Det kommende friplejehjem er tegnet af Erik Arkitekter og er delvist finansieret af PKA Pension, der ligeledes er involveret i andre byggerier i Gellerup.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.