Selvom den nye boligsociale helhedsplan for Gellerup og Toveshøj først starter til august er de første syv stillinger netop blevet besat. Fem af stillingerne er blevet besat med kendte ansigter i Det boligsociale hus, mens to er nyansatte.

Den boligsociale helhedsplan løber i fire år, og derfor er de nuværende medarbejdere ansat i tidsbegrænsede stillinger. Hvis de har ønsket at fortsætte i lignende stillinger, har de derfor måttet søge de opslåede stillinger.

Jobbene har været opslået siden nytår, og der indkom 212 ansøgninger. Sammen med repræsentanter for de to afdelingsbestyrelser i Gellerup og Toveshøj har der været samtaler med mange relevante kandidater.

”Det er meget positivt, at den boligsociale indsats tiltrækker så mange stærke kandidater. Det giver os det bedste udgangspunkt for at yde en god indsats de kommende fire år,” siger boligsocial leder Jesper Kurdahl Larsen.

To nye og fem velkendte ansigter
Disse fem nuværende medarbejdere fortsætter i den nye boligsociale helhedsplan:

  • Troels Knudsen er ansat som projektleder Jesper Kurdahl Larsens nærmeste medarbejder.
  • Aske Jervin fortsætter som aktivitetsmedarbejder med støtte til foreningsliv og aktivitetsskabelse i bydelen.
  • Anett S. Christiansen fortsætter ligeledes som aktivitetsmedarbejder, først og fremmest med fokus lokale familiers deltagelse i foreningslivet.
  • Mona Fahd er blevet ansat i en stilling som beskæftigelsesmentor, hvor hun vil have tæt kontakt med beboere på vej ind på arbejdsmarkedet.
  • Ilham Mohammed fortsætter endelig også som koordinator for Bydelsmødrene i 8220.

I en ny stilling som boligsocial facilitator til familieindsatser på sprog og skolegang er Rani Hørlyck ansat. Hun har tidligere været skoleleder på Nordgårdskolen i Gellerup og var senest skoleleder på Søndervangskolen i Viby.

Rani Hørlyck er blandt andet også sammen med tidligere økonomisk vismand Michael Svarer formand for Gellerup Højskole. Det er en forening, som arbejder for at etablere en traditionel dansk folkehøjskole i Gellerup i 2025. Rani Hørlyck er i øvrigt også formand for Red Barnet Aarhus.

Desuden er Johanne Dybdahl ansat som ny ungemedarbejder. Hun kommer fra Silkeborg Ungdomsskole, hvor hun har været lærer og projektmedarbejder. Hun har blandt andet arbejdet med ungeinddragelse, demokrati og medborgerskab.

Johanne Dybdahl begynder i Det boligsociale hus i maj, mens de øvrige som nævnt først starter til august.

Yderligere to nye medarbejdere
Ud over de nævnte syv medarbejdere i den kommende boligsociale helhedsplan er Ifrah Abdirahman endnu et nyt ansigt i Det boligsociale hus. Hun er virksomhedskonsulent og ansat i husets jobteam og kommer fra en stilling som job- og uddannelsesvejleder i Trige.

Endelig kan du om få dage også møde Line Miller Sukrow i Det boligsociale hus. Hun er ansat som barselsvikar for Aske Jervin resten af foråret. Line Sukrow har senest været regionskonsulent i Dansk Flygtningehjælp.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.