Aarhus Byråd besluttede onsdag aften at frigive over 300 mio. kr. til at bygge en ny tresporet skole med fritidscenter i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. På torsdag d. 31. marts kl. 16.00 inviterer Aarhus Kommune alle til at komme og høre om skolens pædagogiske profil.

”Når folk fortæller om, hvorfor de flytter til et område, så handler det rigtig ofte om skolen. Derfor er det heller ikke mærkeligt, at vi i Socialdemokratiet har en forventning om, at skolen her kommer til at gøre en fantastisk stor forskel.”

Det sagde byrådsmedlem Eva Borchorst Mejnertz (S), da Aarhus Byråd for få uger siden første gang behandlede forslaget om at bevilge penge til at bygge den nye skole i Gellerups bypark.

”Det varmer mig også personligt om hjertet, fordi jeg igennem 6 år har været hyppig gæst i området, og mine børn har gået til sport og fritidsaktivitet med børn, der kommer til at nyde godt af den nye skole, og de mange fantastiske forandringer, der i øvrigt sker og er sket i området,” sagde Eva Borchorst Mejnertz.

Også SF´s Mette Bjerre var begejstret:

”Vi skal skabe en skole som i fremtiden har en egenskole-andel, som ligner resten af kommunens skoler, og det kræver en fantastisk skole. Og det ser heldigvis virkelig ud til at blive en fantastisk skole og fritidstilbud,” sagde Mette Bjerre og fortsatte.

”Vi får et centrum i Gellerup, hvor skole, fritidstilbud, bibliotek, sportsfaciliteter og bypark bliver samlet helt tæt på hinanden. Og skolen har en masse faciliteter, som også ville kunne bruges udenfor skoletid. Det bliver et kæmpe aktiv for lokalområdet, ikke blot for børnene.”

Det forventes, at skolen har 237 elever, når den åbner i 2025. Tallet ventes at stige til 327 i 2031. Det er lavere end først forventet, og Børn og Unge vil derfor følge prognoserne tæt for at vurdere, hvilke initiativer der skal igangsættes i forhold til at sikre skolens elevgrundlag.

Men man forventer stadig, at den nye skole på længere sigt vil tiltrække flere elever og dermed have stor betydning for, at bydelen bliver omdannet til en blandet bydel med en mere alsidig beboersammensætning.

Skolen bygges i to afdelinger, sådan at 0.-3. klasse med SFO placeres i den nordlige del af byparken i Gellerup, mens 4.-9. klasse og fritidscenteret placeres i den sydlige del af byparken.

Byggeriet opføres som 2-3 etagers byggeri med træfacader. Bygningerne indrettes med miljøer og rum, som understøtter den særlige pædagogiske profil og danner ramme om læringsfællesskaber for børn, unge og voksne i både undervisning og fritid.

Teknik og Miljø er i gang med lokalplanen for området, der ventes godkendt i byrådet senest i marts 2023. Byggetilladelsen ventes klar til august 2023.

Præsentation af skolen torsdag d. 31. marts
Torsdag d. 31. marts mellem 16.00 og 18.00 inviterer Aarhus Kommune til en præsentation af den nye skole og fritidscenter i foyeren til Sports- og Kulturcampus.

Her kan du blandt andet høre om skolens projektbaserede profil. Børn vil få mulighed for at fordybe sig i emner, som optager dem og indgå i tværfagligt samarbejde om kreative løsninger på både stort og småt.

Det nye byggeri kommer samtidig til at danne en bæredygtig og klimavenlig ramme om profilen. Byggeriet skal understøtte børnenes muligheder for at blive både udfordret og motiveret.

Dermed bliver den nye skole og fritidscenter også et styrket led i børnenes og de unges forberedelser på fremtidens krav om entreprenørskab, kreativitet, kritisk tænkning og kommunikation.

Her får du programmet til præsentationen d. 31. marts:

16.10: Introduktion v. Hardy Pedersen, styregruppeformand

16.15: Borgmester, Jacob Bundsgaard om byudvikling

16.20: Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom, om det brede samarbejde og udvikling af profil og bæredygtige bygninger

16.25: MT Højgaard og vinderteamet bag byggeprojektet inviterer til virtuel rejse gennem det kommende byggeri

16.40: Skoleleder, Helle Mønster og FU-leder VEST, Rasmus Brandt Lauridsen runder af.

Fra kl. 16.45: Kan du opleve:

  • En åben udstilling om skole og bydelsudvikling
  • Live drone-video fra skolens og fritidscentrets område
  • Let musik ved kunstner Camilla Dayyani Group
  • Kaffe, kage og juice – og åben Sports- og Kulturcampus

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.