Gennem den lange periode med corona-smitte har Aarhus Kommune haft et tæt samarbejde med lokale ildsjæle og foreninger i Gellerup og Toveshøj. Forleden inviterede Aarhus Kommune til en reception, hvor blandt andre tidligere stadsdirektør Niels Højberg personligt takkede alle for en stor indsats.

Det var en tydeligt berørt Niels Højberg, som holdt en meget personlig tale for de 60-70 fremmødte deltagere i beboerhuset Laden.

”Jeg har på nærmeste hold fulgt corona-indsatsen i hele kommunen, og fra det dybeste af mit hjerte vil jeg gerne sige tak for den enorme og fænomenale indsats, der har været gjort her i Gellerup og Toveshøj-området – både dem, der har fået løn for det, men især dem der ikke har fået løn for det,” sagde Niels Højberg.

Han betegnede det som en formidabel indsats, de mange forskellige aktører i Gellerup og Toveshøj har ydet for at få de centrale budskaber ud. Det har især handlet om det vigtige i at blive testet for at få brudt smittekæderne og om fornuften i at blive vaccineret for ikke at blive alvorligt syg af corona.

Blandt andet leverede både kvinderne i Bydelsmødrene og mændene i Civilsamfunds-beredskabet en stor informations-indsats, samtidig med at de ydede praktisk hjælp til de mange, der var isoleret i lejlighederne.

Nøglen til forandring i Gellerup
Niels Højberg var selv en aktiv el af talrige online-møder, hvor beboere og ildsjæle fra lokalområde kom med ideer til, hvordan flere kunne lade sig vaccinere eller teste.

”Når vi på den måde kan gøre ting sammen, og vi bruger alle de ideer, vi har, så sker der ting, man ellers ikke troede kunne ske. Den læring får vi meget brug for i de kommende år,” sagde Niels Højberg og henviste til forandringen af det lokale boligområde med bl.a. ny skole, Sports- og Kulturcampus samt en mulig ny højskole.

”Det er nøglen til, at Gellerup kan blive en rigtig skarp og god del af Aarhus by. Der er så mange positive kræfter i gang, at jeg er sikker på at det kommer til at lykkes,” sagde den tidligere stadsdirektør, som understregede, at han også personligt ønskede at takke for den store indsats.

”Når vi på den måde kan gøre ting sammen, og vi bruger alle de ideer, vi har, så sker der ting, man ellers ikke troede kunne ske,” sagde tidligere stadsdirektør i Aarhus Kommune, Niels Højberg. Foto: Per Ryolf.

”I har vist vejen!”
Også koordinator i Beredskabet i Gellerup og Toveshøj, Simon El-Zeinab, benyttede lejligheden til at sige tak til de mange frivillige og foreningsfolk i lokalområdet, som bidrog til corona-indsatsen.

”Jeg er så stolt af de her mange mennesker, der bidrog,” sagde Simon El-Zeinab, som selv gik forrest med blandt andet live-sendinger på Facebook, hvor han oversatte og forklarede myndighedernes seneste udmeldinger.

Det samme budskab kom også fra chefen for Lokalpolitiet i Aarhus vest, Klaus Hvegholm Møller:

”Nogen gange måtte jeg knibe mig selv i armen – for at være sikker: Er det virkelig rigtigt, det jeg oplever her? Det var fantastisk at være med til. Vi skulle have mundbind på, holde afstand og spritte hænder, og ikke hilse som vi plejede. Alligevel fandt I alle en måde, hvor det her kunne lade sig gøre. Det vil jeg godt takke jer for. Der er mange andre, der kunne lære af det,” sagde Klaus Hvegholm Møller.

”Tusind tak for den måde I er på, og for den måde I har håndteret covid på. Det gør, at jeg er fuld af fortrøstning. Uanset hvad der kommer, skal vi nok stå det i gennem. I har vist vejen!” .

Endelig tog imam Abu Khaled Edwan også ordet. Hans tale på arabisk blev løbende oversat til dansk. Han glædede sig over, at hele lokalsamfundet havde arbejdet tæt sammen gennem coronatiden.

”Uanset om det er imamer, politi eller foreninger har alle gjort en stor indsats som en del af fællesskabet. Vi har alle arbejdet sammen og fortjener lige stor tak. Vi har været fælles om det,” sagde Abu Khaled Edwan.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.