I løbet af de næste tre år skal Ellehøjskolen bevise, at skolen kan løfte eleverne mere og bedre, end skolen hidtil har gjort. Ellehøjskolen har sammen med Aarhus Kommune lavet en plan for, hvordan skolens elever kan klare sig bedre, blandt andet i dansk og matematik.

Kravene fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), er skarpe og præcise: Hvis Ellehøjskolen ikke viser fremgang og er på rette vej i forhold til målene, så kan styrelsen lukke skolen om tre år. I løbet af den periode skal skolen forbedre sig markant på disse områder:

  1. Eleverne skal klare sig bedre i dansk og matematik
  2. En større andel af eleverne, som går ud af 9. klasse, skal gå i gang med en ungdomsuddannelse
  3. Elevernes fravær skal samlet set blive mindre

STUK har i fem år fulgt Tovshøjskolens og Ellekærskolens resultater, før de to skoler i sommeren 2020 blev til Ellehøjskolen. Styrelsen konkluderer, at de indsatser, som Aarhus Kommune og de to tidligere skoler har igangsat siden udtagelsen til tilsyn i 2016-2017, ikke har været tilstrækkelige til at rette op på resultaterne.

Derfor meddelte STUK i oktober 2021, at der skulle laves en handleplan, der kan været med til styrke elevernes læring, udvikling og trivsel.

Ellehøjskolens ledelse har sammen med Aarhus Kommune indsendt handleplanen til STUK. Efter nogle tilretninger blev den reviderede plan forleden godkendt. Skolen er dog allerede begyndt at indføre planens elementer i dagligdagen.

Co-teaching
Skoleleder Helle Mønster understreger, at hovedelementerne i handleplanen har skolen arbejdet med siden Ellehøjskolens start i august 2020. Det centrale element er co-teaching, hvor klassens to lærere udvikler et tæt og dynamisk samarbejde

”Co-teaching er en del af vores Ellehøj-model. Det er den måde, vi arbejder med kompetenceudvikling på, hvor begge lærere har et fagligt ansvar og styrker den integrerede læring,” forklarer hun.

Undervisningsformen er en del af nogle særlige pædagogiske principper, der går under navnet NEST.

”Det har taget lidt tid for os rigtig at komme i gang, blandt andet fordi vi det første år var ramt af corona-nedlukningen. Men vores tiltro til metoderne er bestemt ikke blevet mindre,” siger Helle Mønster.

Hun tilføjer, at den sproglige udvikling nu skal være en endnu mere central del af alle fagene. De to skoler har også tidligere arbejdet med det i mange år, men nu får sprogudvikling igen et særligt fokus.

”Vores lærere er rigtig dygtige og opmærksomme, men man kan bare let udvikle nogle ”blinde pletter”, så man ikke tit nok får spurgt ind til, om eleverne forstår alle de ord, vi anvender i undervisningen. Det handler meget om at øge elevernes sproglige opmærksomhed og for-forståelse af centrale begreber.”

Øget fokus på ”klat-fravær”
I udviklingsarbejdet får Aarhus Kommunes pædagogiske konsulenter desuden en tydeligere rolle. Og det samme gælder i skolens arbejde med at nedbringe elevernes fravær.

Ellehøjskolen havde i efteråret 2020 i halen på den første corona-nedlukning – udfordringer med et højt ekstraordinært højt elevfravær, men dette fravær er siden faldet meget. Helle Mønster oplever dog, at der kan være behov for en indsats mod det såkaldte ”klat-fravær”, hvor elever jævnligt er væk fra skole 1-2 dage i løbet af en uge.

”Der kan sagtens være tale om lovligt fravær, forstået sådan at forældrene har bedt om, at deres børn får fri. Men det er stadig vigtigt, at alle er med på, at deres børn bare skal i skole hver dag.”

Aarhus Kommunes trivselsteam vil nu gå ind i en række tilfælde, hvor den type fravær forekommer i særlig høj grad. Desuden bliver fravær igen et centralt tema på de tre årlige feedback-samtaler med elever og forældre.

Svært at finde praktikplads
Når det gælder arbejdet for at få flere i gang med en ungdomsuddannelse, vil skolen også få støtte fra Aarhus Kommune via en nyansat såkaldt ”erhvervsplaymaker”.

Helle Mønster ser en mulig forklaring i, at mange elever mangler et konkret kendskab til forskellige jobtyper. Det vil de kunne få i løbet af den obligatoriske praktik på 8. årgang, men hun oplever, at en del af skolens forældre har svært ved at støtte deres børn i at finde en praktikplads. Det vil en ny kommunal database over mulige praktikpladser kunne hjælpe på.

Desuden vil der på skolen blive holdt flere forældremøder om uddannelsesvalg.

”Vi har talt om, at forældrene er en vigtig faktor i forhold til de unges forventninger til uddannelse. Vi skal blive bedre til at klæde dem på til at se hele paletten af muligheder,” siger hun.

Uanset hvordan det går med at opfylde handleplanen, lukker Ellehøjskolen efter planen i sommeren 2025, når den kommende nye skole for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven står klar.

Læs også:

Ellehøjskolen skal lave handleplan for løft af eleverne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.