Fredens Hus er navnet på et kommende kraftcenter i Gellerup for dialog og fælles handling mellem mennesker af forskellig tro og livssyn. Centret får sandsynligvis til huse i bygningerne omkring Fredspladsen. Tirsdag aften inviterer Fredens Hus til det første åbne arrangement.

Kan vi blive bedre til at tale om det, vi tror på, og som virkelig betyder noget i vores liv?

Det er kernen i det kommende Fredens Hus, der både skal være et sted for samtale og praktiske handlinger – på tværs af forskellighed.

Gellerup er i forvejen et sted, hvor mennesker fra talrige kulturer og med forskellige trosretninger lever tæt sammen. Det går ganske fint, men ambitionen med Fredens Hus er, at Gellerup-området i endnu højere grad kan gå forrest, når det gælder mellem-menneskelig dialog og samvirke mellem de forskellige trosretninger.

”Når vi taler om dialog, tænker vi ikke udelukkende på religion men også på almenmenneskelig og kulturel dialog. Vi har et ansvar for, at vi som mennesker bliver bedre til at tale sammen om de ting, der betyder noget for os,” siger sognepræst Niels Hviid, Gellerup Kirke.

Han er formand for den forening, som Gellerup Kirke, Fredens Moské og Danmission har stiftet som det første skridt i retning af at få et fysisk sted, hvor det hele kan foregå.

”Vi har leget sammen og lavet projekter sammen i Gellerup i mange år. Og nu kommer der så en ny dimension ind i det,” siger Niels Hviid, som sammen med imam Khaled Edwan, Fredens Moské, udgør ledelsen i den nye forening.

Det første arrangement
Gellerup Kirke og Fredens Moské har tidligere sammen blandt andet stået for kurset Dialogpiloterne, samtale-konceptet Dialog To Go og mange andre aktiviteter, der har inspireret til at tale sammen med andre i lokalområdet på tværs af kulturer og religion.

”Det nære samvær fra menneske til menneske betyder noget i vores samfund. Vi skal føle, at vi trygt kan gå til hinanden, både når der sker noget i den enkeltes liv eller på den større klinge i samfundet som sådan, hvor vi føler, vi er nødt til at reagere,” siger Niels Hviid.

Tirsdag d. 21. juni kl. 18 inviterer Fredens Hus til foreningens første arrangement, der byder på oplæg fra Niels Hviid og Khaled Edwan til en snak om, hvordan vi kan mødes i en ærlig dialog om tro og sameksistens.

Arrangementet foregår hos Gellerup Forsamlingshus på Gudrunsvej 82. Der er nemlig lang vej, til Fredens Hus har et fysisk sted som afsæt for sit arbejde.

Håbet er, at der med tiden bliver plads til Fredens Hus i en af ejendommene, der omkranser Fredspladsen foran Gellerup Kirke. Foreløbig skal Aarhus Byråd efter sommerferien tage stilling til, om bygningerne skal bevares og renoveres.

Den nye forening skal indlede arbejdet med et kommende Fredens Hus. Alle tre parter har bidraget med penge, der har gjort det muligt at ansætte en fælles projektleder, Lars Juul-Madsen, som også er bestyrelsesformand i Livsværkstederne i Gellerup.

”Der faldt den første fordom!”
Niels Hviid fortæller om en morgen, hvor han og Khaled Edwan var mødt op i en lokal folkeskole for at tale om dialog med eleverne. De stod og småsnakkede med hinanden, mens de ventede på, at der blev ro i klassen.

Læreren indledte med at spørge eleverne, hvad de tænkte ved at se en præst og en imam stå ved siden af hinanden. Efter et øjebliks stilhed lød det forsigtigt fra en af eleverne:

”De smiler til hinanden. Det ser nærmest ud, som om de er venner.”

Niels Hviid smiler igen ved tanken om den morgen i klassen:

”Der faldt den første fordom. Der var nok flere, som sad og tænkte, at ”det kan de da ikke”. Men meget af det, vi taler om her, er jo bare mellemmenneskelige relationer.”

Han håber, at en bedre dialog mellem mennesker på tværs af kultur og religion også kan være med til at binde lokalsamfundet endnu bedre sammen og skabe flere nysgerrige relationer.

Vil styrke fag-professionelle
Et kommende Fredens Hus skal være et ressource-sted for det omgivende samfund, hvor man vil dele erfaringer og redskaber med andre, f.eks. skoler, fagprofessionelle, kirker, moskéer og menigheder fra forskellige trossamfund

Blandt andet ønsker man at være med til at styrke fagprofessionelle som sosu-assistenter og sygeplejersker i at blive endnu bedre til at håndtere mangfoldighed. Målet er at kunne tilbyde de kompetencer i form af dialogdannelse.

Desuden er det håbet at kunne supplere med forskning i, hvordan forskellige metoder virker i praksis, og der har allerede været indledende møder med både Aarhus Universitet og VIA University College.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.