I mange sammenhænge halter Gellerup bagefter resten af Aarhus – men når det gælder andelen af børn og unge, som bruger de kommunale fritidstilbud, ligger Gellerupparken og Toveshøj over det kommunale gennemsnit. Klubberne og ungdomsskolen fungerer for mange lokale unge som et fristed.

Mens det i Aarhus Kommune gennemsnitligt kun er 35,2 procent af eleverne i 5.-10. klasse, som bruger de kommunale fritidstilbud, er de unge i Gellerup og Toveshøj flittigere brugere. Her er 37,2 procent af de 12-18-årige faste brugere af de kommunale fritidstilbud.

Det viser de seneste tal fra Aarhus Kommunes overvågning af udviklingen i de udsatte boligområder. Og det er ikke så overraskende for fritids- og ungdomsskoleleder Rasmus Brandt Lauridsen, at de unge i Gellerup og Toveshøj er flittige brugere af klub- og ungdomsskole-tilbuddene.

”I klubberne kommer der mange børn og unge, der ikke er så ressourcestærke. Mange af deres mere velstillede jævnaldrende har travlt med fritidsjobs og at deltage i foreningsbårne aktiviteter. Men for mange af de her børn og unge er de kommunale fritidstilbud centrale i deres sociale liv. De bor typisk i en lejlighed med mange søskende, hvor der ikke er ret meget plads, og bruger derfor klubberne som deres teenageværelse,” siger han.

Åbnede klubber under coronaen
At klubberne udfylder et stort behov i Gellerup og Toveshøj, viste sig især under corona-nedlukningen, hvor også klubberne var lukkede. Det betød, at børn og unge helt ned til 11-12 år drev rundt i lokalområdet eller opholdt sig i opgangene, i City Vest eller Bazar Vest.

”Det skabte en vis utryghed i lokalsamfundet, og vi kunne se, at nogle af de unge var på vej et forkert sted hen. Derfor valgte vi at åbne klubberne igen som det eneste sted i byen. Vi gjorde os grundige overvejelser i forhold til smittefaren, men personalegruppen var klar på opgaven og gjorde en helt uvurderlig stor indsats for at skabe tryghed i lokalområdet i den periode” siger han.

I Aarhus Kommune begynder klubtilbuddet i 4. klasse. Under coronaen kunne børn og unge, som havde svært ved at følge med i fjernundervisningen derhjemme, møde op i klubberne og få støtte fra klubpædagogerne.

Et åndehul i en presset hverdag
Tallene fra Aarhus Kommune viser, at også at de kommunale fritidstilbud oplevede et dyk under corona-nedlukningen. Men de unge er på vej tilbage til klubberne og ungdomsskolen, fortæller Rasmus Brandt Lauridsen.

”Vi kan se, at en del børn og unge har haft brug for voksenkontakt, og vi har oplevet en stor tilstrømning i klubberne efter genåbningen. En del kom, så snart vi åbnede og ville ikke hjem igen, når vi lukkede. De har helt klart manglet et sted at gå hen og nogle voksne at tale med under nedlukningen,” siger han.

Mens ungdomsskolen typisk er stedet, hvor man kan komme og dyrke særlige interesser, er fritids- og ungdomsklubberne i højere grad tænkt som et fristed, hvor man kan komme og hænge ud med vennerne.

”Det skal være et åndehul i de unges til tider pressede hverdag, hvor de kan opleve, at der er mange forventninger til dem. I klubben kan deltage i forskellige aktiviteter eller bare hænge ud og slappe af med vennerne. Her oplever de mere eller mindre præstationsfrie rum, hvor der ikke er noget forventningspres.”

Klubberne og ungdomsskolen har i hverdagene åbent fra midt på eftermiddagen til ud på aftenen. Desuden er der af og til aktiviteter i weekender og ferier.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.