Trygheden i Gellerupparken og Toveshøj er stigende, fremgår det af Justitsministeriets Tryghedsundersøgelse for 2021. Men undersøgelsen viser samtidig, at der fortsat er et stykke vej til at nå det samme tryghedsniveau som i resten af Aarhus Kommune.

Trygheden blandt beboerne i Gellerup og Toveshøj er fortsat stigende, efter at den i 2017 nåede et rekordlavt niveau efter en periode, hvor bandekonflikten fyldte meget i de to boligområder.

Før 2017 svarede flere end 70 procent, at de grundlæggende følte sig trygge, hvor de bor, men i 2017 faldt det niveau til 52,9 procent. Og siden har de årlige tryghedsmålinger vist, at trygheden langsomt nærmer sig det gamle niveau.

2021-undersøgelsen af Justitsministeriets undersøgelse svarede 68,7 procent af de adspurgte, at de føler sig ganske trygge. Helt præcist lyder spørgsmål:

”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ”jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag” og 7 er ”jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag”, hvor tryg eller utryg føler du dig så? Med nabolag menes det område, der umiddelbart omgiver din bopæl.”

Andelen af trygge borgere, er opgjort som den andel, der har svaret 1-3 på 7-trins skalaen.

”En positiv udvikling”
De 68,7 procent placerer Gellerupparken og Toveshøj foran både Bispehaven (65,4 procent) og Herredsvang (59,3 procent) – men stadig betydeligt under Aarhus Kommune, hvor 86,0 procent grundlæggende føler sig trygge. Og endnu længere efter Østjylland som sådan.

Hele 88,6 procent af borgerne i Østjyllands politikreds svarer i undersøgelsen, at de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag, mens 86,4 procent siger, at de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de får brug for det.

”Hvis vi kigger på tallene over en årrække, så kan man se, at der faktisk er sket en meget positiv udvikling i Aarhus Vest, og at mange flere føler sig trygge i området samtidigt med, at de har høj tillid til politiet,” siger politidirektør Kirsten Dyrman, Østjyllands Politi.

”Men det er selvfølgelig et område, vi fortsat har et øget fokus på, ikke mindst vores lokale politi derude, som gør en stor indsats for øge trygheden både med forebyggende arbejde og hård kurs over for de kriminelle, ” siger politidirektøren.

Høj tillid til politiet
Undersøgelsen har også set på tilliden til politiet, og her ligger Gellerupparken og Toveshøj endnu tættere på gennemsnittet for Aarhus Kommune.

83,4 procent af beboerne i Gellerup/Toveshøj har svaret ja til spørgsmålet, om de er enige i udsagnet “Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.”

Hermed ligger Gellerupparken/Toveshøj også her over Bispehaven (82,7 procent) og Herredsvang (78,9 procent) – men under gennemsnittet for Aarhus Kommune på 88,9 procent.

”Det bekræfter det billede, vi også har af, at Østjylland generelt er et meget trygt sted at bo. Til gengæld skal borgerne kunne regne med, at de får hjælp af politiet, hvis de bliver udsat for noget kriminelt, og det glæder mig, at den tillid i høj grad er til stede,” siger politidirektør Kirsten Dyrman.

Tallene er hentet fra Justitsministeriets Tryghedsundersøgelse 2021. Du kan selv bladre i den her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.