Forandringerne i Gellerup fortsætter med uformindsket styrke. Næste skridt kan blive et helt nyt kvarter omkring de tre markante boligblokke, der ligger side om side sydligst i Gellerupparken. Aarhus Byråd skal onsdag d. 14. september tage stilling til en ny lokalplan for området.

Endnu en markant del af Gellerup er under forandring. De tre boligblokke, der i området er kendt som B5, B6 og B7 har gennem årene tegnet Gellerupparkens udtryk mod syd. Indad mod byparken har de været kendt som blokkene med de tre markante gavlmalerier.

Men det udtryk vil ændre sig i løbet af de kommende år. Entreprenør-virksomheden JCN Bolig A/S planlægger at bygge 163 nye boliger nord og syd for de tre markante Gellerup-blokke :

44 rækkehuse (tæt-lav) i to etager og 119 etageboliger i 4-6 etager. I alt op til 16.462 m² ny bebyggelse. Den samlede bebyggelse vil så udgøre max. 50.962 m².

”Målet med lokalplanen er øget bykvalitet og ”kvartersdannelse” ved at fortætte med nye boliger og bevare områdets værdier, herunder boligblokkenes fritliggende placering, store grønne friarealer og opvokset beplantning. Nye byrum sikrer ophold og mødesteder i en menneskelig skala,” lyder det i den lokalplan, som politikerne onsdag skal tage stilling til.

Den nye bebyggelse langs Trille Lucassens Gade og den sydlige del af Gudrunsvej vil afskærme bydelskvarteret ud mod vejene. Mellem bygningerne skal der være legepladser, et bytorv og en bydelsplads, som kan optage skybrudsvand. Gennemgående stier skal koble området sammen med nærområdet
og byparken.

Flere mindre kvarterer
De nye private boliger skal bidrage til at nå den lovbestemte målsætning i udviklingsplanen for Gellerup og Toveshøj om maksimalt 40 % almene familieboliger.

”To etagers rækkehuse sikrer en ny boligtype i området, som skal være med til at nedbryde områdets store skala. At bringe rækkehuse ind i området gør det muligt at bo i enfamiliehus med egen parkering, have eller terrasse, og egen indgang fra terræn til boligen,” står der i oplægget.

”De eksisterende boligblokke i lokalplanområdet skal bevares, og de nye bebyggelser opføres ud fra princippet om at tilføre området flere mindre kvarterer med hver sit udtryk og særegenhed. Som en del af dette mål skal der etableres flere mindre opholds- og legearealer, trapper og stiforløb, der forbinder kvartererne med hinanden.”

Nybyggerierne ”skal sikre variation i området gennem udformning, materialer og farver, der adskiller sig fra de eksisterende storskalablokke i beton med flade tage. Lokalplanen sikrer tegl i varme toner som primært materiale, tage med hældning og grønne tage for at sikre en høj arkitektonisk kvalitet,” står der i lokalplan-oplægget.

Reduceret højde mod syd
I lokalplanens forundersøgelse fik Teknik og Miljø svar fra Grundejerforeningen Christianshøj og Gellerup Fællesråd, som gjorde opmærksom på byggeriets højde i forhold til det lavtliggende villaområde syd for Gudrunsvej. De ønskede ikke bebyggelse over tre etager langs Gudrunsvej.

Desuden ønsker de øget opmærksomhed på antallet af parkeringspladser, så villavejene ikke vil blive brugt til parkering.

”Efter forundersøgelsen er bebyggelsen blevet omplaceret for at bevare de grønne friarealer mellem de eksisterende blokke og for at give bedst mulige solforhold for både de nye og eksisterende boliger. Bebyggelsen er også reduceret i omfang og højde,” skriver Teknik og Miljø i oplægget til lokalplanen.

Etageboligbebyggelse mod syd langs Gudrunsvej er taget ud, og områdets sydlige del er i stedet udlagt til rækkehuse i 2 etager. I svinget ved Gudrunsvej mod sydøst er området udlagt til en bydelsplads med træer. Nord for pladsen – over for Pionérhusene – kan opføres én etageboligbebyggelse i 4-5 etager.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.