Med få hundrede meters afstand i Gellerup ligger hele tre virksomheds-fællesskaber med til sammen næsten 100 aktive cvr-numre. De tre fællesskaber har nu sluttet sig sammen i IværksætterCluster Gellerup. For nylig var folk fra den nye paraply-forening på studietur til Kiel.

Det er blevet populært at drive virksomhed i Gellerup. Ikke alene er der i bydelen på tre år – mellem 2017 og 2020 – oprettet hele 135 nye virksomheder. Men iværksættere fra resten af Aarhus strømmer også til Gellerup for at drive deres virksomheder herfra.

Det betyder blandt andet, at det går rigtig godt for tre virksomhedsfællesskaber, der ligger med kort afstand langs Karen Blixens Boulevard, der kaldes ”iværksætter-boulevarden”: Den Gode By, Square One og KollektivByen oplever alle en fin søgning og er fyldt med aktivitet.

Konsulentvirksomheden VisionPilot, der har til huse i KollektivByen, har her i efteråret taget initiativ til, at der er blevet dannet en paraply-forening, der samler de tre virksomheds-fællesskaber. IværksætterCluster Gellerup hedder den.

”Jeg synes, det er en god historie, at vi har tre iværksætterkollektiver med bare 500 meters afstand i Gellerup. Det giver nogle gode muligheder for sammen at få noget op at stå,” siger udviklingskonsulent og projektleder Hanne Marklund, VisionPilot.

Stor interesse for samarbejde
Som et af de første initiativer tog repræsentanter for IværksætterCluster Gellerup for nylig på studietur til Kiel for at samle inspiration til arbejdet med at skabe gode rammer for virksomhederne i Gellerup.

Blandt andet deltog erhvervsfolkene fra Gellerup i business dating med lokale virksomheder. Joke Habben, indehaver af Die Mutti, der har til huse i Den Gode By, ser store muligheder i samarbejde med virksomhederne syd for grænsen. Det er faktisk den form for samarbejde, hun arbejder for at fremme.

”Vi blev bekræftet i, at der hos mange tyske virksomheder er en stor interesse for at samarbejde med Danmark. Og i nogle af dem snakkes der et rigtig fint dansk,” siger hun.

Aarhus Kommune har i forvejen en venskabsby-aftale med Kiel, og i IværksætterCluster Gellerup håber de, at der kan blive skabt en særlig forbindelse til Gellerup-området.

Tanker om iværksætter-festival
De næste skridt består nu i at få IværksætterCluster Gellerup etableret i området og få planlagt de første aktiviteter.

”Vi forestiller os blandt andet, at vi skal lave en stor samskabelses-event, hvor vi vil invitere alle aktørerne i de tre virksomhedsfællesskaber til at mødes og drøfte, hvad vi skal arbejde sammen om,” siger Hanne Marklund.

Desuden drømmer initiativtagerne om at arrangere en iværksætter-festival i Gellerup.

Kontorfællesskabet Den Gode By ligger i stue-etagen i Teknik og Miljøs kontorhus Blixens, Karen Blixens Boulevard 7, hvor der er kontorpladser og netværk for iværksættere, start-ups, virksomheder, ledige og studerende.

”Hos os lejer du en kontorplads, der matcher dit behov nu og her. Løbende kan du opgradere eller nedgradere dit medlemskab,” skriver Den Gode By på hjemmesiden her.

Square One er et fællesskab for kreative og praktiske iværksættere, blandt andet små håndværksvirksomheder. Her kan man teste, udvikle og få sin virksomhed til at vokse i et hus med træ-, tekstil- og fotoværksteder, kontorpladser og lukkede kontorer.

”Square One tilbyder netværk og fællesskab med fokus på mentoring og sparring til din virksomhed med kompetencer inden for design, kommunikation og forretningsudvikling,” skriver en af ejerne, Brabrand Boligforening.

I Kollektivbyen bliver du på Gudrunsvej 78 del af et veldrevet virksomhedsfællesskab på 2. og 3. sal i en af Gellerups modernistiske bygninger fra 1972. Der er ca. 60 små virksomheder fordelt på tværs af brancher og fagligheder.

“Navnet Kollektivbyen er ikke bare en reference til 70’erne. Alle lejere tager del i daglige driftsopgaver, arbejdsdage og fællesskabet. Derfor kan vi tilbyde attraktive lejemål til en lav husleje og med stor frihed til at indrette lokalerne,” skriver KollektivByen på hjemmesiden.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.