Stemningen var imødekommende og positiv, da Bydelsmødrene i 8220 mandag aften arrangerede valgmøde. Syv folketingskandidater dukkede op – men det var bemærkelsesværdigt, at ingen af de tre store partier, Socialdemokratiet, Venstre og de konservative var i stand til at sende en kandidat.

Den store sal i Laden var godt fyldt op, og spørgelysten var stor – især blandt de mange fremmødte bydelsmødre. Allerede efter en halv time af valgmødet måtte de to værter bede kandidaterne om at svare kortere, så der kunne blive plads til flere spørgsmål.

Der blev især spurgt ind til emner, der ligger tæt på manges hverdag i Gellerup: De kommende nedrivninger, den såkaldte ghettolov, forbud mod tørklæder og styrkelse af erhvervsuddannelser

Det var markant, at der over hele det politiske spektrum blev lyttet opmærksomt og svaret grundigt og eftertænksomt fra de syv kandidater – ofte med stor enighed om mål og midler.

De fremmødte kandidater var:

  • Andreas Steenberg, Radikale Venstre
  • Lisa Perkins, Liberal Alliance
  • Tobias Grotkjær Elmstrøm, Moderaterne
  • Berit Skjernaa, Alternativet
  • Niko Grünfeld, Frie Grønne
  • Charlotte Vindeløv, SF
  • Anne Hegelund, Enhedslisten

De to sidstnævnte deltog kun i kort tid og er derfor ikke repræsenteret nedenfor. Her kan du læse uddrag af debatten om nogle af de spørgsmål, der blev stillet.

Hvordan kan det være, at der ikke er job til mange flere af kvinderne her i salen på for eksempel plejehjem? De har måske ikke den helt rigtige uddannelse, men mange har kurser og forskellige kompetencer.
Andreas Steenberg:
”Det er et fremragende forslag. Vi har haft en ordning for nyankomne flygtninge, hvor man kan få lov til at arbejde nogle timer og uddanne sig i dansk samtidig med. Den ordning burde udvides til at omfatte alle., sådan at man kan komme ind på arbejdsmarkedet og få uddannelse bygget på. Det kræver så at arbejdsmarkedets parter, fagforeninger m.m., er med til at godkende det.”

Berit Skjernaa:
”Jeg er super taknemmelig for, at I har lyst til at være i Danmark, og er blevet her, selvom der lidt for ofte er blevet snakket dårligt om jer. Der er helt sikkert brug for jer. Vi skal have ordningen udbredt, så alle kan blive opkvalificeret.”

Tobias Grotkjær:
”Det er jo tudetosset, at der sidder så mange mennesker her, som vil kunne bidrage til at løfte velfærden. På et sygehus og i ældreplejen mangler der hænder. Det kan godt være, I ikke har uddannelsen, men derfor må I kunne hjælpe med andre ting. Vi har virkelig behov for sådan nogen som jer derude.

Lisa Perkins:
”Jeg tror, at en del af problemet i Danmark er, at vi har så mange regler og kasser, at vi ikke kan gøre det, der giver mest mening.”

Niko Grünfeld:
”Vi foreslår i Frie Grønne det man kunne kalde en anonymiseret ansøgningsproces. Det vil sige, at man sletter ens navn og adresse og køn, når man søger job. Man ved fra Norge og Island, at man har en højere succesrate med at få blandt andet muslimske søstre ind på arbejdsmarkedet. Lige nu er der en række begrænsninger, når man hedder Fatima eller Mohammed.”

Mikrofonen gik rundt til politikerne, som svarede på skift. Der var ind i mellem stor enighed – blandt andet om brugen af tørklæder på arbejdspladsen.

Er det rigtigt at ældre på plejehjem vil kunne afvise medarbejdere med tørklæde?
Tobias Grotkjær:
”Det er vi helt klart imod!”

Andreas Steenberg:
”Man skal have lov til at bære tørklæde, og jeg kan ikke forstå, at de tre statsministerkandidater vil arbejde videre med noget, der helt klart bryder med religionsfriheden, der er en del af vores grundlov.”

Lisa Perkins:
”Man må gerne sige nej til at invitere nogen inden for i hjemmeplejen, men så siger man nej til den service. Man kan ikke diskriminere på den måde.”

Jeg har været i Danmark i 20 år, heraf i alt knap fire år på offentlig forsørgelse. I dag har jeg job, men jeg er også uddannet buschauffør. Jeg har været bydelsmor i 10 år. Min mor tror, jeg er kriminel, siden jeg ikke kan blive dansk statsborger. Min søster har boet fem år i USA og er blevet statsborger dér.
Niko Grünfeld:
”Vi går ind for, at hvis du har været i landet i fem år, så skal du have permanent opholdstilladelse, og er du her i syv år, skal du automatisk have statsborgerskab.”

Lisa Perkins:
”Det er jo ikke sund fornuft, det dér. Og der er mange ting i vores lovgivning på det her område, der skifter hele tiden og ikke er til at finde ud af. Jeg er ikke enig i, at man automatisk skal have statsborgerskab efter syv år. Men vi skal stille enkle krav.”

Andreas Steenberg:
”Først og fremmest skal du have stor tak for at blive ved med at kæmpe. Noget af det, der gør allermest ondt ved vores udlændingepolitik i Danmark, det er mennesker, der kommer fra et andet land, har svært ved at komme derhen, hvor man bliver anerkendt. Selv hvis man har fået statsborgerskab, så bliver man stadig omtalt som udlænding. Vi mener, at uddannelse og deltidsarbejde skal tælle i forhold til at få permanent ophold.”

Hvordan kan I være med til at genoprette tilliden til politikerne, der lige nu er lavere end nogensinde?
Tobias Grotkjær:
”Det er jo et kæmpe problem, at næsten hver anden person her i landet ikke har tillid til systemet og til politikerne. Jeg er ny i politik og er måske ikke den bedste til at svare på det. Men set udefra ser det ud til at politikere nogle gange har en holdning, og så ender det med at blive til noget andet. Og det kan jeg godt forstå frustrerer. Men politik er forhandling. Jeg synes bare, at man skal være åben og sige: ”Jeg kan ikke love det 100 procent, men det er det, jeg vil kæmpe for.”

Berit Skjernaa:
”Vi skal turde stå ved de holdninger, vi er valgt på. I Alternativet snakker vi om en ny politisk kultur med meget mere åbenhed og nærdemokrati, hvor borgerne bliver inddraget også imellem valgene. Vi vil gerne have ændret den politiske kultur, vi har, så det ikke er så usynligt, hvad der foregår på Christiansborg.

Andreas Steenberg:
”Det er enormt vigtigt i et demokrati, at vi har den tillid. Jeg tror, at politikere skal turde være mere ærlige om det, der er svært. Vores velfærdssamfund står over for kæmpe økonomiske udfordringer med flere ældre og børn og færre til at lave arbejdet.”

Bydelsmødrene i 8220 er igen i aften, tirsdag d. 25. oktober kl. 18.00, vært for et valgmøde. Det foregår ligeledes i Laden, Edwin Rahrs Vej 6B. Alle er velkomne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.