Oliven Spejderne og fædregruppen Baba er sammen med Bydelsmødre i 8220 i fuld gang med at engagere beboerne i Gellerup-området i at stemme til folketingsvalget d. 1. november. Tirsdag mødtes de med stadsdirektør Martin Østergaard Christensen og gav gode råd til demokrati-indsatsen i Aarhus.

Over 100 personer mødte mandag og tirsdag aften op til valgmøder i beboerhuset Laden, hvor en række folketingskandidater præsenterede sig selv og svarede på spørgsmål om blandt andet økonomi, uddannelse og sundhed.

Det er blot en af mange indsatser, der skal være med til at få stemmeprocenten op i Globus 1 på tirsdag d. 1. november. Globus 1 er afstemningssted for beboerne i Gellerupparken, Toveshøj, Skovgårdsparken og Søvangen.

Da der i 2019 sidst var folketingsvalg, var stemmeprocenten i Globus 1 71,4 procent, hvilket var et fremgang fra 64 procent ved det forrige folketingsvalg. Der er dog stadig et stykke vej op til landsgennemsnittet på 84,5 procent.

Tirsdag havde stadsdirektør Martin Østergaard Christensen inviteret repræsentanter for bydelsmødrene, fædrene i Baba og Oliven Spejderne til møde for at høre om demokrati-indsatserne i Gellerup op til det kommende valg – og for at få input til, hvordan Aarhus Kommune kan understøtte indsatsen for at få flere til at stemme.

Paneldebat i Fredens Moské
Ud over bydelsmødrene har også Oliven Spejderne i samarbejde med Fredens Moské arrangeret en politisk paneldebat, hvor partierne Frie Grønne og Moderaterne var repræsenteret.

”Der kom mellem 300 og 400 mennesker, og folk var virkelig engagerede. Der blev stillet mange spørgsmål til kandidaterne og om folketingsvalget generelt,” fortæller Karim Kaddoura, som er næstformand i Oliven Spejderne.

”Vi ønsker at være aktive, for at så mange som muligt går ned og stemmer. Det er første gang, der har været paneldebat i en moské, hvor både kvinder og mænd har deltaget. Folk ønsker virkelig at blive klogere på det,” tilføjer Essa Taha fra Oliven Spejderne.

”Vi har fokus på forskellige målgrupper, især de unge. Mange har givet op i forhold til at stemme. De mener ikke, at deres stemme vil ændre noget, men vi opfordrer dem til at bruge deres mulighed for at stemme. Det vigtigste er, at at så mange som muligt føler sig som en del af samfundet. Man bør gøre sin indflydelse gældende, uanset hvor stor muligheden er for, at den kandidat, man stemmer på, kan blive valgt ind,” siger Essa Taha.

Ud over at afholde politisk debatmøde gik repræsentanter for Oliven Spejderne forleden rundt i Bazar Vest og svarede undervejs på spørgsmål om valget og opfordrede alle til at stemme.

På rundtur i opgangene
Også bydelsmødrene og fædrene i Baba er op til valget aktive i Gellerup og Toveshøj for at få så mane som muligt til at stemme. En del af bydelsmødrene har deltaget i en særlig uddannelse i demokrati og medborgerskab, så de kan fortælle deres naboer og bekendte om, hvordan folketingsvalget fungerer, og hvilken form for indflydelse man får ved at stemme.

To og to går de i opgangene og ringer på ved alle lejlighederne og uddeler postkort om at huske at stemme. Til folketingsvalget kan man dog kun stemme, hvis man er dansk statsborger.

”De allerfleste, måske 95 procent, er positive over, at vi kontakter dem,” siger koordinator i bydelsmødrene, Ilham Mohamed. Hun understreger, at bydelsmødrene ikke ønsker at fortælle, hvem beboerne bør stemme på, men kun at de bør følge med i nyhederne og bruge deres stemmeret på valgdagen.

Abdi Mohammed fra fædregruppen Baba fortæller, at fædrene bruger de fleste af kræfterne på at opsøge nogle af de mange etniske kulturforeninger i boligområdet og informerer dem om, at de kan stemme, og at de kan få hjælp til at blive transporteret til Globus 1, hvis der er brug for det.

Valgdagen er en festdag
Selvom benene er trætte, når bydelsmødrene når valgdagen, har de denne gang besluttet at gøre dagen til noget særligt, siger Ilham Mohamed:

”Det er en festdag, som vi gerne vil fejre, så alle dem, som kan være med, mødes til fælles morgenmad i Laden og snakker om valget. Og derefter tager vi vores jakker og veste på og går sammen ned i Globus 1 og stemmer,” fortæller hun.

Desuden arrangerer bydelsmødrene og Baba-fædrene fælles valgaften i Laden, hvor alle er velkomne til at komme følge optællingen af stemmer over hele landet.

”Det er et stort og flot arbejde, I gør,” kommenterede stadsdirektør Martin Østergaard Christensen, som bad om input til yderligere aktiviteter, der kan fremme valgdeltagelsen.

Fra Oliven Spejderne kom en opfordring til at producere plakater og Facebook-annoncer med kendte ansigter i lokalområdet, som fortæller, at de stemmer til valget.

Desuden blev det foreslået at producere en video, der viser hvordan selve valghandlingen foregår, og at gøre det tydeligere, at man kan stemme pr. brev.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.