59-årige Rani Bødstrup Hørlyck er ansat som forstander på Danske Diakonhjems nye friplejehjem i Gellerup, der åbner til foråret 2023. Hun er tidligere skoleleder på Søndervangskolen og Nordgårdskolen og kommer fra en stilling som boligsocial facilitator for bydelsmødrene i Gellerup.

”Gellerup er efter min mening en af Danmarks mest interessante bydele og gennemgår i disse år en kæmpe forandring, hvor det nye friplejehjem også er en del af forandringen. Friplejehjemmet bliver først og fremmest et hjem for beboerne, og samtidig skaber hjemmet rum for, at mennesker med forskellige baggrunde kan mødes og trives sammen i mangfoldige og berigende fællesskaber,” siger Rani Bødstrup Hørlyck.

Gellerup Friplejehjem er en del af den nye bydel ”Helheden”, der ligger tæt på Åby Ringvej. Med kig over mod Åbyhøj er det forventningen, at hjemmets kommende beboere både kommer fra Gellerup-området og fra andre dele af Aarhus og resten af landet.

Dermed kan hjemmet være med til at bygge bro mellem Gellerup og andre bydele og byer, og afsættet for både fællesskabet med hinanden og hjemmets pleje og omsorg er Danske Diakonhjems værdigrundlag, skriver Danske Diakonhjem i en pressemeddelelse.

”Værdierne er for mig universelle menneskeværdier, som kan gå på tværs af etnicitet, kultur og religion. De handler om at se det enkelte menneske som unikt og værdifuldt, at møde hinanden åbent og ligeværdigt, og at respektere hinandens holdninger, værdier og levevis,” siger Rani Bødstrup Hørlyck og tilføjer, at det også er et vigtigt grundlag for netop at opleve
friplejehjemmet som et hjem.

Byggeriet af Gellerup Friplejehjem skrider frem, og plejehjemmet ventes at åbne i foråret 2023. Det er et af de første byggerier, der færdiggøres i den kommende bydel, Helheden.

”Gellerup Friplejehjem er først og fremmest beboernes hjem, og både indretningen af hjemmet og hverdagen, der leves, skal opleves som hjemlig for de mange forskellige mennesker, der til enhver tid bor der. Det er vigtigt, når man træder inden for på hjemmet, at man får en oplevelse af, at der er rart at være, og at man tænker: Her kunne jeg godt se mig selv blive gammel,” siger hun.

Plejehjemmet åbner til foråret 2023
Når Gellerup Friplejehjem står færdigt til foråret 2023, vil hjemmet rumme 64 plejeboliger fordelt på fem niveauer. På alle etager er der fælles opholdsarealer med spisestue og TV-stue, og hjemmet får eget produktionskøkken, så beboerne kan nyde duften og smagen af hjemmelavet mad.

Hjemmets aktivitetssal vil også danne rammen om mange forskellige aktiviteter; foredrag, kreative nørklerier, bevægelsesaktiviteter, fester og meget andet, som også afhænger af beboernes ønsker.

I de kommende måneder søger Gellerup Friplejehjem både beboere og medarbejdere, og Rani Bødstrup Hørlyck glæder sig til at være en del af opstarten af hjemmet.

”Det er spændende at være med til at bygge det hele op fra bunden, og det kan føles helt uvirkeligt at se hjemmet nu og vide, at om et halvt år går dørene op, og hjemmet står klar til at tage imod de første beboere. Men jeg glæder mig til at sætte et hold af dygtige medarbejdere, og jeg er sikker på, at vi kommer godt i mål med det hele ved en fælles indsats,” siger Rani Hørlyck, som bor i Aarhus V sammen med sin mand, Jens. De har fem voksne børn og to børnebørn.

Gellerup Friplejehjem drives af Danske Diakonhjem, som er en landsdækkende selvejende non-profit-organisation.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.