De kommunalt ejede bygninger på Gudrunsvej 78-82 omkring Fredspladsen i Gellerup skal bevares og renoveres og derefter overdrages til Gellerup Højskole og foreningen Fredens Hus. Det er anbefalingen i en indstilling, som Aarhus Byråd snart skal tage stilling til.

I august 2020 besluttede politikerne i byrådet at sætte en undersøgelse i gang, der skulle afklare potentialet i det 50 år gamle Kultur- og Aktivitetscenter, der ligger som nabo til City Vest:

Skal bygningerne sælges til nedrivning, eller skal politikerne satse på, at området omkring Fredspladsen øst for Gellerup Kirke kan blive et kulturelt kraftcenter i udviklingen af hele Gellerup?

Planen var tidligere, at Aarhus Kommune skulle fraflytte bygningerne, og at området omkring Fredspladsen skulle sælges som byggegrunde. Men de senere års mange kultur-initiativer i området skabte fornyet tro på, at det giver mening at bevare bygningerne. Analysen er nu færdig, og konklusionen er klar:

En teknisk analyse viser, at klimaskærm, indvendige overflader, kælder og tekniske installationer i alle tre bygninger er nedslidte. En gennemgribende renovering er påkrævet, hvis bygningerne skal bevares. I analysen vurderes det, at denne basisrenovering vil koste i omegnen af 130 mio. kr.

Men anbefalingen er, at de slidte betonbygninger bør renoveres, så de kan bevares. Derefter kan en del af bygningerne afhændes gratis til de to foreninger Gellerup Højskole og Fredens Hus. Den resterende del sælges til en privat aktør – sandsynligvis virksomhedsfællesskabet KollektivByen.

De fire scenarier
Forundersøgelsen er gennemført af Aarhus Kommune i samarbejde med Realdania, som medfinansierer undersøgelsen. Heri præsenteres en række scenarier for udviklingsmulighederne i og omkring bygningerne på Fredspladsen:

Scenarie 1: Renovering med bevarelse af arkitektoniske udtryk. Afhændelse af ejendommene til fællesskabende funktioner. (Markedsværdi -23 mio.)

Scenarie 2: Renovering med bevarelse af arkitektoniske udtryk. Salg af ejendommene til bolig og erhverv. (Markedsværdi 17 mio.)

Scenarie 3: Salg af ejendommene til kommercielle formål hvor kun råhuset anvendes. (Markedsværdi -62 mio.)

Scenarie 4: Salg af bygningerne til nedrivning. (Markedsværdi -20 mio.)

Anbefalingen til politikerne er altså, at man forfølger scenarie 1. I analysen vurderes det, at området omkring Fredspladsen udgør en særlig brik i omdannelsen af Gellerup. Man ser det som et knudepunkt, der binder Gellerup sammen med resten af Aarhus, ”både fysisk og i kraft af de funktioner, der er mulighed for at etablere på stedet.”

Det gælder først og fremmest planerne om en kommende Gellerup Højskole, foreningen Fredens Hus, der er etableret af bl.a. Gellerup Kirke og Fredens Moské, samt virksomhedsfællesskabet KollektivByen, der de seneste år har været i kraftig vækst.

”Når man i fremtiden kommer til Gellerup fra Silkeborgvej, kommer fra nord ned af Karen Blixens Boulevard, eller fortsætter af stien fra byparken til området omkring Fredspladsen, er ambitionen, at man møder et sted med positivt liv hele døgnet – et sted, hvor mennesker mødes, samtaler, dannes og uddannes,” lyder det i analysen.

”Området skal være et sted, som komplementerer og supplerer erhvervsmiljøet mod nord og syd i Bazar Vest, Blixens og City Vest, de mange boliger i bydelen og de nye offentlige faciliteter i form af Sports- og Kulturcampus og den nye skole og fritidscenter.”

Håber på fonds-finansiering
Anbefalingen til politikerne lyder i sin helhed:

  • Gudrunsvej 78-82 renoveres med bevarelse af bygningernes arkitektoniske udtryk og afhændes ”til fællesskabende funktioner”.
  • Gudrunsvej 78-82, afhændes til Gellerup Højskole og Fredens Hus vederlagsfrit
  • Den resterende ejerlejlighed, der pt. udgør cirka 5.000 etagemeter, udbydes i sammenhæng med renoveringen af det samledes kompleks efter forudgående offentligt udbud.
  • Basisrenovering af bygningerne sker i et tæt samarbejde mellem Aarhus Kommune, fonde og involverede private aktører under ledelse af Aarhus Kommune
  • Der i Aarhus Kommune fortsat arbejdes med at sikre fondsfinansiering af basisrenoveringen af bygningerne.
  • Foreningerne bag henholdsvis Gellerup Højskole og Fredens Hus kan igangsætte fondsdialog for finansiering af egne projekter.

I analysen vurderes det, at Aarhus Kommune vil kunne få cirka 15 mio. kr. for salget af den del, der skal sælges til en privat aktør, baseret på en kvadratmeterpris på 3.000 kr. pr. etagemeter. Salgsindtægten vil kommunen kunne bruge til medfinansiering af renoveringen af bygningerne.

Målet er at få plads til funktioner, der ”skaber et miljø med liv og tryghed døgnet og året rundt, samt sikrer en attraktiv sammenhæng i området og til resten af Aarhus.”

Samtidigt kan det med den foreslåede model sikres, at bygningerne ikke kommer til at stå tomme i en længere udviklingsperiode.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.