”Hvad drømmer vi om i Gellerup?” Det er titlen på et debatmøde, som Gellerup Bibliotek sammen med Vores Brabrand arrangerer mandag d. 16. januar kl. 17. Alle er velkomne til at være med til at give deres bud på den bedst mulige fremtid for bydelen, der i de kommende år er under kraftig forandring.

Mulighederne for at deltage i den offentlige samtale har aldrig været mere mangfoldige. Men et spadestik dybere gemmer der sig en demokratisk udfordring. I virkeligheden deltager kun ganske få i den offentlige debat.

Vores Brabrand er af Aarhus Bibliotekerne blevet inviteret til at være med til at udvikle nye samtale- og debat-formater, der kan være med til at styrke den offentlige samtale.

I løbet af foråret vil de to parter på det nye bibliotek i Gellerup gennemføre en række utraditionelle debatmøder – første gang på mandag d. 16. januar kl. 17.00.

Her inviterer Gellerup Bibliotek og Vores Brabrand beboerne i Gellerup til sammen med bl.a. borgmester Jacob Bundsgaard, formand for Brabrand Boligforening, Keld Albrechtsen, og byudvikler i A. Enggaard A/S, Henning Winther, til at zoome ind på bydelens store potentiale og de markante forandringer, der sker i Gellerup området i disse år.

Hvad drømmer vi om, at Gellerup udvikler sig til?

Én ting er, hvad politikere og byudviklere mener. Men hvad siger beboerne selv? Hvordan ser deres drømme og forhåbninger ud? Hvilke værdier ønsker vi at bevare – og hvad håber vi vil blive en del af de kommende forandringer?

Målet er, at alle tilstedeværende får mulighed for at deltage i en ligeværdig samtale om, hvordan Gellerup kan udvikle sig – ud over de rent fysiske forandringer, der allerede er planlagt.

Om otte år vil meget rent fysisk se anderledes ud i Gellerup og Toveshøj. Men hvad med alt dét, der er mellem murene? Hvad med kulturen, sundheden, trygheden og tilliden? Hvad er det for et lokalsamfund vi ønsker?

Debatarrangementet vil have beboernes drømme og forhåbninger i fokus, men har samtidig til formål at skabe et troværdigt og tillidsfuld rum, hvor beboernes ønsker kan blive hørt, diskuteret og modtaget af udviklingsplanens andre aktører såsom politikere, entreprenører og boligforening.

Facebook-debat er ikke tilstrækkelig
”Hyperlokal – demokratisk samtale og debat” hedder projektet, der er finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen. Tre steder i Danmark vil biblioteker i samarbejde med lokale medier udvikle og gennemføre nye former for offentlige samtaler på det lokale bibliotek.

Projektet udspringer blandt andet af, at antallet af lokale medier i Danmark er blevet markant mindre. Hver fjerde lokale dagbladsredaktion og hver fjerde ugeavis er lukket i løbet af de seneste ti år. Det har skabt såkaldte ”nyhedsørkener” – lokalområder der ikke længere har en daglig dækning af uafhængige medier.

I stedet er nyhedsformidling, debat og offentlig samtale om lokale emner overladt til Facebook-grupper. Men det er ikke en holdbar løsning, viser forskningen.

Formålet med projektet er at styrke nyhedsdækningen i et afgrænset lokalområde for at bidrage til et stærkt lokalt liv, deltagelse og demokrati.

Ud over i Brabrand vil der ligeledes blive eksperimenteret med debatformen i Risskov og i Rudersdal i Nordsjælland. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) vil samle og dokumentere resultaterne, og projektet vil blive afsluttet med en konference på Dokk1 i Aarhus.

Endelig vil resultaterne blive delt med danske biblioteker og lokalmedier i et online katalog.

”Hvad drømmer vi om i Gellerup?”: Mandag den 16. januar kl. 17:00-18:30 i Mellemrummet ved Gellerup Bibliotek, Karen Blixens Boulevard 23. Alle er velkomne. Der er fri entré og arrangørerne byder på kaffe, the og en snack.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.