Uge efter uge viser Østjyllands Politis efterhånden faste færdselskontroller, at trafikkulturen i Aarhus Vest stadig er særdeles sløj. Men nu skal der gøres noget. Aarhus Kommune står klar med 100.000 kr. årligt i en ny pulje til trafikale indsatser på vejene i bydelen.

Alt for høje hastigheder, mangel på respekt for det røde lys og generelt uforsvarlig kørsel. Det er fortsat ikke noget særsyn på vejene i det vestlige Aarhus, selvom færdselspolitiet løbende stanger stribevis af bøder ud.

”Når man spørger folk, om de føler sig trygge i et lokalområde, så spiller deres oplevelser i trafikken som regel kraftigt ind. Derfor må vi gøre alt, hvad vi kan for at ændre trafikkulturen i området,” sagde politikommissær Jens-Henrik Jensen, Lokalpolitiet i Aarhus Vest, da foreninger og ildsjæle i Gellerup og Toveshøj i sommeren 2022 mødtes for at diskutere, hvad der kan gøres.

Her blev der stillet forslag om at afsætte nogle af trygheds-midlerne i Aarhus Kommune til indsatser på vejene. Og nu kommer puljen altså, der kan være en økonomisk hjælp til, at foreninger og andre aktører kan gå sammen og gøre noget ved problemet.

”Pulje for trafikale indsatser i Aarhus Vest” har et årligt budget på ca. 100.000 kr., og der kan ansøges om op til 50.000 kr. til ”aktiviteter, indsatser, arrangementer mv. som kan bidrage til en bedre trafikkultur i den vestlige del af Aarhus, herunder Gellerup Toveshøj og Bispehaven”.

Vil bakke op om lokalt engagement
Puljen er nu åben, og har en løbende ansøgningsfrist. Ansøgninger skal indsendes senest én måned inden projektet/arrangementet afvikles.

”En sund trafikkultur er essentiel for en bydel, der er tryg at bo og færdes i. Med puljen for trafikale indsatser, har vi mulighed for at bakke op om det store, lokale engagement, der altid har hersket i vestbyen, og vi glæder os til at se, hvilke gode idéer og aktiviteter puljen kan understøtte.” siger kontorchef for Integration og Bydelsudvikling i Borgmesterens Afdeling Sara Kruse.

Integration og Bydelsudvikling i Aarhus Kommune vil vurdere ansøgningerne, og projekter, der imødekommer mindst et af følgende kriterier prioriteres:

  • Aktiviteter/indsatser, hvor der tænkes på tværs af alder, køn og etnicitet og i sammenhænge med aktørerne i lokalområdet
  • Projekter der inddrager unge, så de bliver kulturaktører sammen med andre unge
  • Åbne aktiviteter/arrangementer

Til gengæld støtter puljen ikke lukkede/private aktiviteter.

Du sender en ansøgning til emailadressen trafikpuljevest@aarhus.dk. Ansøgningen skal bestå af en projektbeskrivelse og et udførligt budget. Skabeloner hertil kan findes på hjemmesiden (LINK). Du modtager en kvittering, når din ansøgning er modtaget.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.